Toparlanıyoruz

Daha İyi bir Gelecek için #toparlanıyoruz

Meclis’in ve Milletin Vekilliği’nin saygınlığı korunmalıdır

Toparlanıyoruz Hareketi, dün Meclis’te UBP Başkanı Hüseyin Özgürgün tarafından sergilenen davranışları yakışıksız ve kabul edilemez olarak nitelendirdi. Açıklama şöyle:
Toparlanıyoruz Hareketi, dün Meclis’te UBP Başkanı Hüseyin Özgürgün tarafından sergilenen davranışları yakışıksız ve kabul edilemez olarak nitelendirmektedir. Milletin vekili olan Sayın Özgürgün, bu davranışları ile halkı temsil etmeye uygun olup olmadığı konusunda ciddi soru işaretleri yaratmıştır. Fikir üretemeyen, siyasi rakipleri ile fikirler üzerinden tartışma yapma yeteneği sınırlı olan, bu eksikliğini sözsel ve fiziksel şiddete varabilecek saldırgan hareketlerle telafi etme eğiliminde olan herhangi bir politikacının halkı temsil eder nitelikte olamayacağı tartışmasızdır. Bu noktadan hareketle Toparlanıyoruz Hareketi, Sayın Hüseyin Özgürgün’ü dünkü Meclis oturumundaki davranışlarından ötürü kınar; kendisini sergilediği davranışlar konusunda özür dilemeye çağırır, ve Meclis Başkanı’nı da Meclis içtüzüğünün gereği olan kınama cezası verilmesine dair prosedürü ivedilikle uygulamaya davet ederiz.

Hükümet, kendi programını izah edemiyor!

Toparlanıyoruz Hareketi, Merkez Bankası’nın yönetiminin, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı’nın ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın atanması hakkında şubat ayı içinde Bakanlar Kurulu nezdinde yapmış oldukları bilgi edinme başvurusuna yazılı cevap aldıklarını açıkladı. Hareket’ten yapılan açıklama şöyle:
“Bilindiği üzere şu anda yürürlükte olan hükümet programında, Merkez Bankası yönetiminin ‘doğrudan doğruya KKTC yetkili makamları tarafından atanması’ ve Sivil Savunma Başkanı’nın ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın ‘KKTC yurttaşlarından olması’ yönünde ‘ivedilikle’ hayata geçirileceği belirtilen hedefler vardır. Hareketimiz tarafından yapılan bilgi edinme başvurusunda, özetle, bu makamlara yapılacak atamalarla ilgili yetkinin yasal mevzuata göre zaten KKTC yetkili makamlarında olup olmadığı, eğer öyle ise (ki gerçekten de öyle olduğu mevzuatta açıktır), programda bu ifadelerle neyin anlatılmaya çalışıldığı sorulmuştur. Yine, ivedilikle yapılacağı taahhüt edilen bu gibi hedeflerle ilgili bugüne kadar hangi çalışmaların yapıldığı sorulmuştur.

Devamı

Kamuoyuna Duyuru

Toparlanıyoruz Hareketi, Başkan Serkan Mesutoğlu’nun kişisel Sosyal Medya hesabından yaptığı açıklama hakkında bir basın açıklaması yayımladı. Açıklama şöyle:
Toparlanıyoruz Hareketi, kurulduğu günden bu yana siyasette ve sosyal politikalarda toplumsal menfaatin en üst düzeye çıkarılabilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır. Hareket bu bağlamda, hükümet de dahil olmak üzere, siyasi makam ve şahsiyetlerin, ama aynı zamanda muhalefetteki partilerin ve sorumlularının da, tutum ve icraatlarını yakından izlemekte, toplum yararına aykırı davrandıklarında onları eleştirerek, kendi zümrelerine değil, toplumun tümüne yarar sağlama adına çalışmaya teşvik etmektedir. Bir sivil toplum hareketi olarak siyaseti izleme, eleştirme ve denetleme görevini objektif ve etkili bir şekilde yapabilmek için tarafsız olmayı ilke edinmiş olan Toparlanıyoruz Hareketi, siyasi seçimlerde (yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri) taraf olmadığını defalarca duyurmuş, vatandaşları kendi değerlendirmeleri neticesinde “temiz toplum”, temiz siyaset” ve “kendi irademize dayalı bir gelecek” ilkeleri doğrultusunda seçimlerde oylarını kullanmaya çağırmıştır. Şimdiye kadar olduğu gibi 26 Nisan 2015’te yapılacak olan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde de ToparlanıyoruzHareketi’nin herhangi bir adaya destek verme gibi bir tavrı olmayacaktır. Hareket’in gönüllüsü olan bireyler oylarını kendi hür iradeleri ile ve Hareket’in “temiz toplum”, temiz siyaset” ve “kendi irademize dayalı bir gelecek” ilkeleri çerçevesinde verecektir.

Devamı

Toparlanıyoruz Hareketi’nden Başbakan Yorgancıoğlu’na: “Bilgi ver!”

Toparlanıyoruz Hareketi, Toplum Sözleşmesi’nde yer alan “kendi irademize dayalı bir gelecek” ilkesinin ilerletilmesi kapsamındaki çalışmalarına devam ediyor.
Bilindiği üzere, kısa bir süre önce Hareket, Başbakanlık nezdinde yaptığı bilgi edinme başvurusunda, KKTC Merkez Bankası’nın yönetimi ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı’nın atanma usulleri ve uygulaması hakkında bazı sorular sormuştu. Hareket’ten bugün yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık’tan bu bilgi edinme başvurusuna verilen karşılıkta sorulan soruların özüne ilişkin cevaplar bulunmaması, yani istenen bilginin verilmemiş olması üzerine, konu Toparlanıyor Hareketi tarafından Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na taşındı.. Toparlanıyoruz Hareketi’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Devamı

Bakanlar Kurulu Koordinasyon Ofisi Anlaşması İle İlgili Aldığı Kararları Derhal Geri Çekmelidir

Toparlanıyoruz Hareketi, Bakanlar Kurulu’nu Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi için aldığı kararları, hukuka aykırı olduklarından ötürü derhal geri almaya çağırdı. Hareket yaptığı açıklamada, Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nı yürürlüğe koymak için alınan Bakanlar Kurulu kararlarının hukuka aykırı olduğunun Hareket tarafından defalarca dile getirildiğini belirtti ve söz konusu kararların hukuka aykırı olduğu yönünde Başsavcılık’tan da görüş gelmesinden sonra artık Bakanlar Kurulu’nun Koordinasyon Ofisi Anlaşmasına ilişkin kararlarını geri almaktan başka çaresi kalmadığı belirtildi.

Devamı

Toparlanıyoruz Hareketi’nden hükümete soru: “Sağlık yardımlarını hangi kritere göre yapıyorsunuz?”

Toparlanıyoruz Hareketi Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan sağlık yardımlarının hangi kriterlere göre yapıldığı sorusunu mercek altına aldı. Toparlanıyoruz Hareketi tarafından yapılan açıklamada, küçük Melisa’nın tedavisi için ailesinin yardım talebine, toplumsal alanda gösterilen duyarlılığın ve dayanışmanın mutluluk verici olduğu fakat hükümetin, yurttaşlarının tedavi için ihtiyaç duyduğu maddi desteği adil ve yeterli bir şekilde verip vermediğini sorgulatması açısından da düşündürücü bir konu olduğu dile getirildi.

Devamı