Toparlanıyoruz

Biz Kimiz?

topar231

Temiz Toplum Derneği- Dernek Tüzüğü (PDF-131kb)

 

Bizler,

 • Bu düzenin kendisine yakışmadığını düşünenleriz. Bize yakışır bir düzen isteyenleriz.
 • Asgari müşterek noktalarda buluşanlarız. Bu ülkeye ve bu düzene dair, aynı olan değil, kısmen örtüşen, kesişen kaygıları, tespitleri, önerileri olan insanlarız.
 • Bizler tüm faaliyetlerimizle ilgili kararlarımızı müştereken ve mümkün olan en yüksek bir konsensüs içerisinde alan, herhangi bir kişi veya kişilerin talimatı ile hareket etmeyen kişileriz.
 • Genel olarak siyaset kurumuna, özelde de siyasi partilere ve mevcut siyasilere önemli ölçüde güvenini yitirmiş olan insanlarız.
 • Çok-kültürlülüğü kendi iradesine saygı temelinde bir zenginlik olarak gören insanlarız.
 • Girne’de yaşayan İngiliz, Türkiye kökenli vatandaş, Maronit, burada yaşayan Kıbrıslı Rum ya da burada ikamet eden herhangi bir kişiyiz.
 • Bu coğrafya konusunda “ortak endişeleri” paylaşan, kaygı duyan ve “bize yakışır bir düzen” talep edenleriz.
 • Bireysel kurtuluşa değil, birlikte hareket ederek toplumsal bir harekete inanan insanlarız
 • Her konuda veya her sorunda “ortak vizyona” sahip değiliz, sahip olma iddiasında da değiliz.. Bu nedenle bir siyasi parti gibi ülkedeki sorunların ya da Kıbrıs sorununun nasıl çözüleceği konusunda parti programı, uzun manifesto hazırlayacak değiliz.
 • Söylenen, ağlayan ve sızlayan yani marazi olan değil, farkında olan, sesini çıkaran ve gerektiğinde harekete geçen insanlarız.
 • Farklılıklarımıza tahammül edebilen ve ortak olan az sayıda “iyi”de birleşen, farklı olan noktalara takılıp da bölünmenin yanlış olduğuna inanan insanlarız.
 • Bizler, aramızda hiçbir altılık üstlük ilişkisi olmayan, çok çeşitli meslek alanlarından ve farklı eğitim seviyelerinden kişileriz.

Yukarıdaki hususları paylaşan herkes, potansiyel olarak BİZ’in bir parçası olmaya hazırdır.

 

Biz kavramı, din, dil, ırk, cinsiyet, ideoloji, eğitim, gelir düzeyi ya da vatandaşlık temelinde insanları ayırmadan bu coğrafyada yaşayan ve düzendeki bozukluk konusunda kaygı duyarak sorumlu bir davranış ortaya koymak isteyen herkese açıktır.

BİZ NE DEĞİLİZ?
Vakıf, Sendika, Siyasi parti, veya bunların herhangi bir şekilde uzantısı DEĞİLİZ!