Toparlanıyoruz

Kategori - Kampanya

Sesimizi Yükseltelim Lefkoşa!

Lefkoşa Türk Belediyesi yıllardır kötü yönetim ve suistimallerle batağa sokuldu. Ceremesini olumsuz yaşam koşullarına mahkum edilen biz Lefkoşalılar çektik-çekiyoruz. Artık yeter! Sayıştay raporu ile de belgelenen sorumlulardan bir an önce hesap sorulması için ilgili tüm kurumları derhal harekete geçmeye çağırıyoruz. Devamı

Bilgilenelim: Hükümet Programı