Toparlanıyoruz

Kategori - Genel Bildiri

CTP BG’de ‘gençleştirme operasyonu’, UBP’de ‘kurultay hesabı’… Peki hükümet programı yalan mı oldu?

toparlanıyoruz

CTP-BG – UBP Hükümeti üç büyük iddia ile kuruldu: ilkeler hükümeti olmak, reform hükümeti olmak ve sıkı bir şekilde takvimlendirdikleri hükümet programına uymak. 27 Ekim 2015’te hükümetin üçüncü ayı doldu. Peki, “ilkeler ve reform hükümeti” olacağı sözünü veren CTP-BG – UBP koalisyonu bu 3 ayda vaat ettiklerinden hangisini yaptı? Bir zahmet cevap bekliyoruz!

  • ‘İstihdamın asgari kriterlerini belirleyen ve her türlü istihdamda münhali ve başta yazılı sınav olmak üzere adil yöntemleri düzenleyen yasa, EN GEÇ ÜÇ AY içerisinde YÜRÜRLÜĞE GİRECEK’ dediniz. BİZ YÜRÜRLÜĞE GİREN BÖYLE BİR YASA NE GÖRDÜK, NE DE DUYDUK!
  • ‘Kayıt dışı ekonomi ile mücadele eylem planı ÜÇ AY içerisinde yeniden takvimlendirilecek ve sonuç vermesi için aralıksız çalışmalar devam edecek’ dediniz. YENİ TAKVİM NEREDE VE SONUCA YÖNELIK NE ÇALIŞMA YAPTINIZ?
  • ‘Uluslararası lisanslı bir denetim kuruluşunun telekomünikasyon dairesini denetlemesi için ÜÇ AY içerisinde girişim yapacağız’ dediniz. BU GİRİŞİM YAPILDI MI?
  • Üreticilerin küçük ölçekli süt soğutucularına ve süt sağım sistemlerine sahip olması amacıyla ‘destekler 3 ay içerisinde verilmeye başlanacaktır’ dediniz. DESTEKLER VERİLMEYE BAŞLANDI MI?
  • İş sağlığı ve güvenliğinde ‘ilgili düzenlemelerin uzmanlar tarafından uygulanmasını ÜÇ AY içerisinde başlatacağız’ dediniz. ÜÇ AY içerisinde KAÇ İŞYERİNDE denetim yapıldı, kaç İŞ KAZASI OLDU HABERİNİZ VAR MI?
  • ‘DAÜ’nün ÖZERK ve DEMOKRATİK BİR ÜNİVERSİTE haline gelmesini sağlayacak yasa ÜÇ AY içerisinde çıkarılacaktır’ dediniz. YASA NEREDE? ÇIKARDINIZ MI?
  • ‘2008 yılında Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Katı Atık Yönetim Planı değişen AB politikaları doğrultusunda ÜÇ AY içerisinde güncellenecektir’ dediniz. KATI ATIK YÖNETİM PLANINI GÜNCELLEDİNİZ Mİ?

Evet “İlkeler ve Reform Hükümeti”, bizi sizin “kurultay hesaplarınız” veya “gençleştirme operasyonlarınız” ilgilendirmiyor. Siz üç ay boyunca ne kadar yol yürüdünüz, onu anlatın, bu topluma vadedip de yapmadıklarınızın hesabını verin!

Toparlanıyoruz Hareketi

Anıtlar Yüksek Kurulu Mendirek’ten Haberdar mı?

12179428_10153690861208988_1959035314_n

Gerek yazılı basında, gerekse sosyal medyada gündeme gelen ve tepki toplayan, Girne Antik Limanı’ndaki mendirek yürüyüş yoluna Girne Belediyesi tarafından uygulanan asfalt dökümü ile ilgili olarak Toparlanıyoruz Hareketi Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne dilekçe yaptı. Konuyla ilgili Toparlanıyoruz Hareketi’nden şu açıklama yapıldı:

“Girne Antik Limanı ve mendirek yürüyüş yolu tarihi eser kapsamında ve koruma altındadır. İlgili yasalar uyarınca, koruma altında bulunan bu bölgede yapılacak her türlü inşai faaliyetin de Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan alınan izin kapsamında yapılması gerekmektedir. Girne Belediyesi tarafından mendirekte yapılan asfalt dökümünün böyle bir izin kapsamında yapılıp yapılmadığı ise belirsizdir. Ülkemizdeki tarihi dokunun korunması ve yapılacak tüm iyileştirmelerin bu dokuyu bozmayacak şekilde olmasının denetlenmesi Anıtlar Yüksek Kurumu’nun sorumluluğuna girmektedir.

Bu bağlamda, konu ile ilgili Anıtlar Yüksek Kurulu’nun izni olup olmadığı, bir izin söz konusu değilse, yapılan işle ilgili bir işlem başlatıp başlatmadığı gibi hususlarının açıklığa kavuşturulması amacıyla bu başvuru yapılmıştır.

Toparlanıyoruz Hareketi

GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR! POLİS MÜDÜRLÜĞÜ VE BAŞSAVCILIK GÖREVE!

EmptyPost

Toparlanıyoruz Hareketi; Sayıştay tarafından hazırlanan LTB raporunda yer alan ve suç unsuru taşıyabilecek eylemlerle ilgili Polis Müdürlüğü’ne şikayette bulunmak üzere iki dilekçe verdi. Hareketten yapılan açıklama şöyledir:

“Bilindiği üzere 11 Haziran 2015 tarihinde Sayıştay Başkanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi hakkında 2008 – 2011 yıllarını kapsayan bir mali denetim raporu yayınlamıştır. Sözkonusu rapor Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yönetilmesi sırasında ortaya çıkan hukuka aykırı eylemlerin tespit edilebilmesi açısından önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Hareket olarak; Sayıştay raporunda yaptığımız inceleme kapsamında; ilk etapta iki farklı alanda suç unsuru taşıyan eylemler tespit ettik. Bu bulgular ışığında; Polis Müdürlüğü’nün derhal harekete geçmesi gerekitğine inanıyoruz. Şöyle ki;

  • Fasıl 154 Ceza Yasası, gerekse sair ilgili mevzuat tahtında suç unsuru içerebilecek; yolsuzluk ve usulsuzlük, imza sahteleme, yetkisiz harcama, baskı altına alarak imza attırma, gayrı yasal hizmet alımı gibi eylemlerden bahsedilmektedir. Bu eylemi gerçekleştiren ve/veya göz yuman personel ve yetkililer hakkında ivedilikle yasal işlem başlatılmalıdır.
  • Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sırasında, talep edilmesine ve yasal zorunluluk olmasına rağmen, bir çok kişi gerekli bilgi ve/veya belgeleri vermeyerek suç teşkil eden davranışlar içerisine girmişlerdir. Bu kişiler hakkında işledikleri suçlarla ilgili ivedilikle yasal işlem başlatılmalıdır.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak; 2013 yılında  Polis Genel Müdürlüğü’ne; KKTC Cumhurbaşkanlığı Dairesi’ne 2003, 2004 ve 2005 yıllarında tahsis edilen ödeneklerin kullanılmasına ilişkin denetimi konu alan Sayıştay raporlarındaki suç unsuru taşıyan eylemler hakkında dilekçe yapmıştık. Halen daha konunun yargıya havale edildiğine dair kamuoyuna bilgi verilmiş değildir. Sayıştay’ın LTB hakkında yayınladığı son mali denetim raporunun akıbetinin aynı şekilde olmasını istemiyoruz.

Toplumun devlet kurumlarına ve yöneticilere güven duygusunun giderek zayıfladığı bir ortamda, yasaları uygulaması gereken kurumların görevlerini ciddiyetle yerine getirmesinin çok daha büyük bir önem taşıdığına inanıyoruz.

Polis Müdürlüğü’ne yaptığımız şikayetler ile ilgili süreci yakından takip edeceğiz ve gelişmelerle ilgili kamuoyunu da bilgilendireceğiz.

 Toparlanıyoruz Hareketi

Sayıştay Raporu’nda Üç Ayda Gelinen Durum: KOCAMAN BİR SIFIR!

EmptyPost

Sayıştay Başkanlığı üç ayı aşkın bir süre önce Lefkoşa Türk Belediyesi hakkında 2008-2011 arası dönemi kapsayan bir mali denetim raporu yayınlandı. Rapor, yayınlanması öncesinde kamuoyu tarafından merakla beklenmekteydi; çünkü herkes LTB’nin şu an içerisinde bulunduğu ekonomik zorluğa düşmesinden kimlerin sorumlu olduğunu anlamaya raporun ışık tutacağını düşünmekteydi.

Raporun yayınlanması ile birlikte kamuoyunda gerekli hukuki  prosedürlerin başlatılması yönündeki beklenti de arttı. Çünkü rapor içerisinde “sahte evrak düzenleme”, “ihalesiz yapılan işler”, “yolsuzluk”, “bilgi vermeme” ve “zimmete para geçirme” gibi suç teşkil edebilecek eylemlerin tespit edildiği yazmaktadır. Raporda ayrıca belediyeyi zarara uğratmaktan sorumlu birçok kişiden bahsedilmektedir.

Sayıştay’ın LTB raporunun kesinleşmesinden bu yana 3 ay geçmiş bulunmaktadır. Buna rağmen raporda yer alan tespitlere ilişkin herhangi bir ileri adım atıldığına kamuoyu şahit olmuş değildir. Bu durumda, söz konusu raporun da – geçmiş yıllarda yayınlanan raporlar  gibi – hasıraltı edileceği düşüncesi güçlenmekte ve ülkemizde adalete olan güveni sarsan unsurlara bir yenisi eklenmektedir.

Bunu önemli bir sorun olarak gören Toparlanıyoruz Hareketi, geçtiğimiz hafta içerisinde Sayıştay raporu ve rapordaki tespitlerin gereğinin yerine getirilmesi ile ilgili olan kurumlardan, yani Sayıştay, Polis Genel Müdürlüğü ve Başsavcılık’tan – görüşme talep etmiştir. Aşağıda, Sayıştay ve Polis Genel Müdürlüğü ile yaptığımız ve Başsavcılık ile yapamadığımız görüşmelere dair izlenim ve yorumlarımızın bir özeti verilmektedir. Devamı

UBP’deki İddialar Alarm Verici!

ubp

17 Ağustos 2015 tarihinde bir haber sitesinde daire müdürlükleri için müracaat kabul edilmeye başlandığı iddiasıyla bir haber yayımlandı.

Haberde, Ulusal Birlik Partisi’nin sorumluluğundaki bakanlıklardaki bazı müdürlük mevkileri için “talip olanlardan müracaat kabul edilmeye başlandı” şeklinde bir iddia ileri sürülmektedir. Yine aynı haberde, söz konusu “müracaatların” UBP Genel Merkez binasında “kabul” edilmekte olduğundan bahsedilmekte ve ilgili “müracaat” formlarına ait olduğu söylenen resimler de yer almaktadır. Devamı

Ehliyet Dairesi, trafik kazalarına davetiye çıkarıyor!

ehliyet

Toparlanıyoruz Hareketi olarak, devlet dairelerinde ciddiyetten uzak ve hukuka aykırı bir takım uygulamalar geliştirildiği yönünde ihbarlar alıyoruz ve bu konuların üzerine gideceğimizi belirtmek isteriz. Ehliyet Dairesi’ne motor sürüş ehliyeti almak için başvuran kişilere, bir süreden beridir, herhangi bir eğitimden geçip geçmediğine bakılmaksızın öğrenci ehliyeti verildiği yönünde şikayetler alıyoruz. Devamı