Toparlanıyoruz

Yazar - Toparlanıyoruz

Ülkesel Fiziki Plan; 26 Yıl Geciken Doğru Adım

fiziki plan

1989 yılında çıkarılan İmar Yasası ile 2 yıl içerisinde tamamlanması öngörülen “Ülkesel Fiziki Plan”, üzerinden 26 yıl geçmesinden sonra nihayet son Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak  yürürlüğe girmiş oldu.

Her ne kadar, çeyrek asır boyunca hazırlanması ihmal edilmiş olsa da, Ülkesel Fizik Planı’nın onaylanmasını  olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Ancak; ülkemizde sorunların çoğunluğunun uygulama ve denetimin yetersiz olmasından kaynaklandığını önemle vurgulamak istiyoruz. Ülkesel Fizik Planı’nın onaylanması tek başına yeterli değildir.  Başta imar planları olmak üzere Ülkesel Fizik Planı’nda öngörülen tüm planların hazırlanması; ilgili uygulama ve denetleme mekanizmalarının derhal oluşturulması ve etkin olarak çalıştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda Ülkesel Fizik Planı’nın uygulanmasında yetki ve sorumluluk sahibi olan Şehir Planlama Dairesi, belediyeler ve ilgili tüm kuruluşların uygulama kapasitesinin artırılması önem taşımaktadır. Aksi durumda, Ülkesel Fizik Planı boş bir çerçeve olarak kalacaktır. Bakanlar Kurulu’nun ve siyasilerin samimiyetleri, Ülkesel Fizik Planı’nın uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak ivedilikle atacakları bu adımlarla sınanacaktır. Bu adımların atılmaması ise yapılanın sadece bir göz boyama olduğunu gösterecektir.

Toparlanıyoruz Hareketi, onaylanmasını önemli bir gelişme olarak nitelendirdiği Ülkesel Fizik Planı’nın uygulama sürecinin aktif takipçisi olacaktır. Bu konuyla ilgili bir önceki açıklamamızı buradan bulabilirsiniz.

Sesimizi Yükseltelim Lefkoşa!

Lefkoşa Türk Belediyesi yıllardır kötü yönetim ve suistimallerle batağa sokuldu. Ceremesini olumsuz yaşam koşullarına mahkum edilen biz Lefkoşalılar çektik-çekiyoruz. Artık yeter! Sayıştay raporu ile de belgelenen sorumlulardan bir an önce hesap sorulması için ilgili tüm kurumları derhal harekete geçmeye çağırıyoruz. Devamı

Plansızlık, onarılmaz zararlara yol açıyor

girne2

Son günlerde gündemde olan Girne’de dört bloktan oluşan on katlı yapılar yapılmasına yönelik tepkiler sürerken,  Toparlanıyoruz Hareketi bu durumun  Ülkesel Fizik Planı’nın ve imar planlarının hala hazırlanmamış olmasından kaynaklandığına dikkat çekti.

Ülkemizde halen bir “Ülkesel Fizik Planı” bulunmamaktadır. Bilindiği üzere, 1989’da yürürlüğe giren İmar Yasası, Ülkesel Fiziki Plan’ın 2 yıl içinde tamamlanmasını öngörmekteydi. Ancak aradan 26 geçmiş olmasına rağmen Ülkesel Fiziki Plan bir türlü tamamlanmamıştır. Bir türlü tamamlanmayan Ülkesel Fizik Planı gibi imar planları da seçim dönemlerinde vaatlere malzeme olmuş fakat bu vaatler seçim ertesi “unutulacaklar” dosyasına kaldırılmışlardır. Çünkü, Ülkesel Fizik Planı ve imar planları;  “haksız rant sağlama”, “peşkeş çekme”, “siyasi-şahsi çıkar elde etme” imkanını ortadan kaldıran plan ve program demektir. Devamı

Polis’i LTB Mali Raporu ile ilgili Soruşturma Başlatmaya Çağırıyoruz

Toparla 1-2

Bilindiği üzere; Sayıştay’ın uzun zamandır beklenmekte olan, Lefkoşa Türk Belediyesi ile ilgili taslak raporu, 18 Mayıs 2015 tarihinde “yorum” yapılmak üzere Lefkoşa Türk Belediyesi’ne gönderilmişti. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 15 günlük “yorum” yapma süresi yarın itibarı ile dolmaktadır.

Bu süreç devam ederken, taslak rapor ile ilgili basına sızan iddialarda, birden fazla kişiye yönelik ağır ithamlar olduğu görülmektedir. Devamı

Başbakan’ın karşı olduğu Kurul’a, Akıncı’nın karşı olduğu yöntemle atama!

Toparla 2

Ülkenin kamu yönetimindeki en ciddi sorunlarından birisi olan boşta gezer ‘müşavirler’ ordusu ve bunu yaratan üçlü kararnameyle atama yöntemi konusunda, hem Başbakan Özkan Yorgancıoğlu hem de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendi sözleriyle çelişkili icraatlar yapmaktadırlar. Geçtiğimiz hafta içerisinde Başbakanlık Denetleme Kurulu’na yapılan atamalar, tutarsızlığın, söz ve eylem uyuşmazlığının yerleşmiş siyaset anlayışında kural haline geldiğini gösteren en yeni örnektir. Devamı

Seçim harcamalarını hala açıklamamış olan adaylar da bunu yapmalıdır

2015 Cumhurbaşkanlığı seçimi şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri açısından dikkate değer bazı adımların atıldığı bir seçim olmuştur. Kıbrıs Türk siyaset tarihinde ilk defa herhangi bir yasal zorunluluk olmamasına rağmen bazı adaylar hem seçim öncesinde mal beyanında bulunmuş hem de seçim harcamalarını açıklamıştır. Kudret Özersay, Sibel Siber’i temsilen CTP ve Mustafa Akıncı seçim harcamalarını gelir ve gider kalemlerini detayları ile birlikte verirken diğer dört aday, Derviş Eroğlu, Mustafa Onurer, Arif Salih Kırdağ ve Mustafa Ulaş ise seçim harcamaları konusunda halen herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmamışlardır.

Seçim kampanyalarının gelir-gider tablosunun kamuoyuna açık olması, seçimin ne ölçüde demokratik, adil ve dürüst bir yarış olarak geçtiğinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi bakımından gereklidir. Toparlanıyoruz Hareketi, seçim harcamalarını açıklamasını yapmayan tüm adayları, harcamalarını gelir ve giderleriyle açıklamaya davet eder.