Toparlanıyoruz

Arşiv - Nisan 2018

Toparlanıyoruz Hareketi’nden, Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi’ne destek.

04-2018-Yenisehir-mahallesi-Toparlanıyoruz

Toparlanıyoruz Hareketi (Temiz Toplum Derneği), Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi’ni ziyaret ederek haklı mücadelelerine destek belirtti.

 

Gerçekleşen ziyarette bilgi alış verişinde bulunularak, önümüzdeki günlerde de sürecek olan mücadelede Toparlanıyoruz Hareketi’nin desteğinin süreceği belirtildi.

 

Anayasa’nın 159 (1)(b) maddesi kapsamında olan tüm taşınmaz malların/arazilerin/binaların/tesislerin, Bakanlar Kurulu kararı ile 12/89 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kapsamından çıkartılarak kiralanmasının hukuka uygun olmadığı, bunun sadece Anayasa’nın 159 (3) maddesinde açıkça sayılmış olan; orman, yeşil saha, anıt ve park yerleri, sular, yeraltı suları, doğal kaynaklar ve savunma alanları, kamu yönetimi ve askeri amaçlar için gerekli bina, tesis ve arsalar ile şehir ve kırsal planlama ve toprak koruma amaçları için KAMU YARARI esas alınarak, kapsam dışı bırakılabileceği,

 

Kapsam dışı bırakılacaksa da; Anayasanın 159 (2) maddesine giren taşınmaz malların mülkiyetinin HAK SAHİPLERİNE devrinin öncelik taşıdığı hükümleri mevcuttur.

 

Yukarıda sayılan hukuki argümanlar defalarca savcılık görüşlerinde ve Anayasa Mahkemesi kararlarında da teyit edilmiş bulunmaktadır.

 

“Yurt severlerin” bu olayda KAMU YARARI gütmedikleri ise aşikardır.

 

Dörtlü Koalisyon Hükümeti sadece bu konu özelinde değil, yurt genelinde bu gibi ve benzer PEŞKEŞ faaliyetlerine de engel olmalı ve mevcut kararları derhal iptal etmelidir.

 

Hükümete önemle duyurulur!

 

Saygılarımızla,

 

Toparlanıyoruz Hareketi