Toparlanıyoruz

2 dava, 17,500TL ve hak aramanın dayanılmaz hafifliği

YIM-SST-makbuzlar

Toparlanıyoruz Hareketi (Temiz Toplum Derneği) kurulmuş olduğu günden itibaren üç temel ilkeyi temel almıştır: temiz toplum, temiz siyaset ve kendi irademize dayalı bir yönetim.

 

Dernek tüzüğümüzde belirli koşullarda dava açmak faaliyetlerimiz arasındadır. Hukukuk üstünlüğü ilkesini hakim kılmak, veya KKTC’de yaşayanların kendi iradelerine dayalı bir gelecek oluşturabilmesi için devlet organları ve kurumlarının Anayasa ve yasalara uygun bir şekilde yönetilmesi için dava açmak bunların iki örneğidir.

 

Geçtiğimiz yıl Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığımız ve sonuçlanan davalarda ‘meşru menfaat’ engeline takılarak, maalesef istediğimiz yasal sonuçlara ulaşmayı başaramadık. Davalardan birincisi kamuoyunda ‘Mercedes Davası’ olarak da bilinen makam araçlarının ihalesiz yenilenmesi davası ve istinafıydı. Diğeri ise Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı’nın Sivil Savunma Yasası’na uygun bir şekilde atanıp atanmamasıyla ilgiliydi. Meşru menfaat kabaca davacıyla ilgili aranan bir ön kabul şartıdır. Mahkemeler zamanla bu kavramı geniş veya dar yorumlayabilirler. Genel kanı, meşru menfaat kavramının çok geniş yorumlanması halinde mahkemelerin dava yoğunluğunda boğulacağı yönündedir. Ancak meşru menfaatın çok dar yorumlanması ise hukuk devletini oluşturma imkanını ve şansını azaltacaktır.

 

Her iki davada da meşru menfaatimizin olmadığı kararına varan Mahkeme Heyeti aslında davalarımızı bu teknik noktadan yola çıkarak reddetmiştir. Diğer bir değişle Yüce Mahkeme Heyeti konunun özüyle ilgili bir karar üretmemiş, dolayısıyla bu idari işlemlerin yasallığı hukulsal anlamda tam olarak test edilmemiştir.

 

Öte yandan, iki davada da alehimizde çıkan kararlara ilaveten dava masrafları da eklenmiştir. ‘Mercedes Davası’nda daha önce ödediğimiz Savcılık kalemi dahil 4,028TL’lik masrafla beraber, dün Sivil Savunma Teşkilatı davasında Savcılık kalemi dahil mahkeme masrafı ve ilgili sahış avukat ücretleri olarak sırasıyla 6,960TL ve 6,580TL ödemiş bulunmaktayız. Özetle, 2017 dava masrafları olarak Toparlanıyoruz Hareketi yaklaşık olarak 17,568TL ödemiştir.

 

Gönüllülük esasına çalışmanın bir güzelliği şüphesiz ki bu çalışmaların daha güzel bür ülkede yaşamaya katkı koyduğu inancıyla vicdanlarımıza getirdiği hafifliktir. Görüleceği üzere, dünden itibaren aynı hafiflik sadece vicdanlarımızda değil, derneğimizin kasasında da mevcuttur.

 

Biz buna kısaca ‘hak aramanın dayanılmaz hafifliği’ dedik…

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

Toparlanıyoruz Hareketi

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz