Toparlanıyoruz

Toparlanıyoruz Hareketi Meclis Başkanı’na: ‘Kamusal Hayatın Yedi Prensibi Bizlere De Örnek Olabilir’

010101

Temiz Toplum Derneği (Toparlanıyoruz Hareketi) bugün KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanlığı’na ulaştırdığı mektupla Birleşik Krallık’ta varolan ‘Kamusal Hayatın Yedi Prensibi’ ismindeki belgenin Türkçe çevirisi ve İngilizce aslını ülkemizde de örnek alınması amacıyla milletvekillerine sundu.

Ülkedeki ister atanmış, isterse seçilmiş olsun tüm kamu görevlilerinin hangi etik ilkelere bağlı kalarak çalışmaları gerektiğini tanımlayan ‘Kamusal Hayatın Yedi Prensibi’ 1995 yılında Birleşik Krallık’taki usülsüzlüklerle mücadele etmek amacıyla hazırlamış ve zamanla güncellenmiştir. İlkelerin temel başlıkları kısaca özgecilik, bütünlük, tarafsızlık, hesap verebilirlik, açıklık, dürüstlük ve liderlik olarak özetlenebilir. Toparlanıyoruz Hareketi mektubunda bu kısa metnin, siyasilere ve kamu çalışanlarına örnek olmasını ve benzeri prensiplerin ülkemizde de çok daha fazla itibar görmesini dileğini de belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, aynı mektupta Meclis Başkanı’na ayrıca 25/2008 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası kapsamındaki görevleri de hatırlatılıldı. Bir önceki dönemin başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün 2 Şubat 2018 tarihinde görevinden ayrılmış olduğu ve bir ay içerisinde mal bildiriminde bulunmak suretiyle görev sonu beyanını da eklemek zorunda olduğu belirtilerek, Meclis Başkanı’nın bilgisine gelen mal varlığı bildiriminde yasanın emrettiği şekilde karşılaştırma yapılması; yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde buluma durumu veya haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme olması halinde ise bu konuda gerekli adımların atılması talep edildi.

 

 

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz