Toparlanıyoruz

Başbakan Hüseyin Özgürgün’e Açık Mektup

ozgurgun3

18 Ocak 2018

Sayın Hüseyin Özgürgün,

17 Ocak 2018 tarihinde hakkınızda çıkan iddialar ve mal varlığınızla ilgili bilgiler konusunda iki aylık bir süreden sonra cevap vermeyi uygun gördünüz.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak konu gündeme düştüğü andan itibaren özel hayatınızın gizliliğinin Anayasa’yla da korunan bir hak olduğunu belirtmiş bulunmaktayız. Ancak hakkınızdaki mal varlığıyla ilgili iddiaları bu gizlilik çerçevesinde tutmak mümkün değildir. Bunun bir sebebi de bugün şeffaflığı savunduğunu söyleyen, daha fazla şeffaflık sözü veren bir başbakan oluşunuz; bir diğeri ise geçmişte mal varlığıyla ilgili daha fazla açıklık talep eden bir muhalefet milletvekili olmanızdır. Her iki kimlikle de KKTC halkına verdiğiniz ve tutmakla yükümlü olduğunuz sözler vardır. Bizim görevimiz size ve halka bu sözleri hatırlatmaktır.

Dileğimiz konuyla ilgili gerekli açıklamayı zamanında tatminkar bir şekilde yaparak konunun gündemi işgal etmesini engellemenizdi. Ancak, sessizliğinize son vermeye karar verdiğinize göre, aşağıdaki soruları daha detaylı cevaplayacağınızı ümit etmekteyiz.

  1. Verilemeyecek hesabınız olmadığına göre, geçmişte bir muhalefet milletvekili olarak Meclis kürüsünden mal beyanıyla ilgili verdiğiniz daha fazla açıklık, daha fazla şeffaflık sözüne sadık kalacak mısınız? Yani, mal bildiriminizi, borçlarınızı ve gelirlerinizi kaynaklarını da göstererek KKTC halkıyla açık ve şeffaf bir şekilde paylaşacak mısınız? Özellikle 2013-2017 tarihleri arasındaki mal varlığınızdaki değişiklikleri ve bu değişikliklerin kaynaklarını halkın bilgisine sunacak mısınız?

  1. Yine Meclis kürsüsünden de söylediğiniz gibi, mal varlığınızın anormal şekilde değişip değişmediğini halkın takip ve takdir edebilmesini mümkün kılacak mısınız?

  1. Mal beyanlarının halka açık olarak yapılması konusunda gerekli yasal değişikliklerin yapılması için kendiniz ve partiniz adına çalışmaya, gerekli katkıyı koymaya hazır mısınız?

  1. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı olarak, partinizin seçim süresince yaptığı harcamaları ve giderlerinizi kalem kalem açıklayabilir misiniz? Ayrıca partinizin gelirlerini ve kaynaklarını açıkça kamuoyuna sunabilir misiniz?

Şeffaflık, hesapverebilirlik ve açıklık konularında hassasiyet iddianızdan yola çıkarak sizden bu sorulara cevap vermenizi beklemekteyiz.

Saygılarımızla,

Toparlanıyoruz Hareketi

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz