Toparlanıyoruz

Arşiv - Ocak 2018

Uzlaşı Kültürü Galip Gelmeli

meclis-in-catisina-ciktilar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü Afrika Gazetesi’ni hedef göstermekle aslında ülkesindeki kutuplaşmayı ülkemize de ne kadar kolay ihraç edebileceğini göstermiştir. Afrika Gazetesi’nin görüşleri desteklenebilir veya bu görüşlere karşı çıkılabilir. Ancak dün bu görüşlere karşı yapılan gösterideki şiddet olayları sadece hoşgörü kültürümüze indirilmiş bir darbe değil, hukuk dışı ve yasal yollarla hesabı sorulması gereken davranışlardır. Egemenliğin halkta olduğunun en güçlü sembolü olan Meclis’e zorla girilmeye çalışılması, damında bayrak açarak sloganlar atılmasına kadar varan taşkınlıkların hukuken karşılıksız kalması topluma bu davranışların kabul edilebilir olduğu mesajını verebilir ve çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek Kıbrıslı-Türkiyeli kutuplaşmasını tetikleyebilir. Ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak için ödenen yöneticilerin bu değerlendirmeyi titizlikle yapması gerekmektedir.

Şiddet olaylarında polisin tavrı ve görevini eksiksiz yapıp yapmadığını Polis Gücü’nün yetkili mercileri sorgulamalıdırlar. Aynı şekilde, oluşan yeni Meclis şu kararı vermelidir: Bu Meclis, polisin sivile bağlı, seçilmiş sivil otoriteye hesap vereceği bir kurum olup olmayacağına karar verecek olan Meclis olacak mıdır, olmayacak mıdır?

Toplumumuzu bu kutuplaştırmadan uzaklaştırıp uzlaşı kültüründe tekrar buluşturmak için güçlü bir liderlikle somut adımlar atılmasına, insiyatif alınmasına ihtiyaç vardır. Toplumun kutuplaşmasını engellemek için tüm paydaşların ortak bir kararda birleşmesi her zamankinden daha da önemlidir. Geleceğini bu topraklarda gören insanların, şiddete değil hoşgörüye, çatışmaya değil huzura ihtiyacı vardır. Herkes bunun bilincinde olmalıdır. Aksi bir durum, çok azımız dışında, kimseyi mutlu etmez…

 

Toparlanıyoruz Hareketi

(Temiz Toplum Derneği)

Başbakan Hüseyin Özgürgün’e Açık Mektup

ozgurgun3

18 Ocak 2018

Sayın Hüseyin Özgürgün,

17 Ocak 2018 tarihinde hakkınızda çıkan iddialar ve mal varlığınızla ilgili bilgiler konusunda iki aylık bir süreden sonra cevap vermeyi uygun gördünüz.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak konu gündeme düştüğü andan itibaren özel hayatınızın gizliliğinin Anayasa’yla da korunan bir hak olduğunu belirtmiş bulunmaktayız. Ancak hakkınızdaki mal varlığıyla ilgili iddiaları bu gizlilik çerçevesinde tutmak mümkün değildir. Bunun bir sebebi de bugün şeffaflığı savunduğunu söyleyen, daha fazla şeffaflık sözü veren bir başbakan oluşunuz; bir diğeri ise geçmişte mal varlığıyla ilgili daha fazla açıklık talep eden bir muhalefet milletvekili olmanızdır. Her iki kimlikle de KKTC halkına verdiğiniz ve tutmakla yükümlü olduğunuz sözler vardır. Bizim görevimiz size ve halka bu sözleri hatırlatmaktır.

Dileğimiz konuyla ilgili gerekli açıklamayı zamanında tatminkar bir şekilde yaparak konunun gündemi işgal etmesini engellemenizdi. Ancak, sessizliğinize son vermeye karar verdiğinize göre, aşağıdaki soruları daha detaylı cevaplayacağınızı ümit etmekteyiz.

  1. Verilemeyecek hesabınız olmadığına göre, geçmişte bir muhalefet milletvekili olarak Meclis kürüsünden mal beyanıyla ilgili verdiğiniz daha fazla açıklık, daha fazla şeffaflık sözüne sadık kalacak mısınız? Yani, mal bildiriminizi, borçlarınızı ve gelirlerinizi kaynaklarını da göstererek KKTC halkıyla açık ve şeffaf bir şekilde paylaşacak mısınız? Özellikle 2013-2017 tarihleri arasındaki mal varlığınızdaki değişiklikleri ve bu değişikliklerin kaynaklarını halkın bilgisine sunacak mısınız?

  1. Yine Meclis kürsüsünden de söylediğiniz gibi, mal varlığınızın anormal şekilde değişip değişmediğini halkın takip ve takdir edebilmesini mümkün kılacak mısınız?

  1. Mal beyanlarının halka açık olarak yapılması konusunda gerekli yasal değişikliklerin yapılması için kendiniz ve partiniz adına çalışmaya, gerekli katkıyı koymaya hazır mısınız?

  1. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı olarak, partinizin seçim süresince yaptığı harcamaları ve giderlerinizi kalem kalem açıklayabilir misiniz? Ayrıca partinizin gelirlerini ve kaynaklarını açıkça kamuoyuna sunabilir misiniz?

Şeffaflık, hesapverebilirlik ve açıklık konularında hassasiyet iddianızdan yola çıkarak sizden bu sorulara cevap vermenizi beklemekteyiz.

Saygılarımızla,

Toparlanıyoruz Hareketi