Toparlanıyoruz

SEÇİMDE SEÇERKEN SEÇEMEDİKLERİMİZ

010101

Yaklaşık kırk yılı aşkın bir süredir, demokrasinin en güzel tarafı olan seçme-seçilme olgusunu toplum olarak idrak etmekteyiz. Yakın bir zamanda bu süreci yeniden yaşayacağımızı dikkate alarak, konuya ilişkin görüş ve önerilerimizi hem seçecek olan, hem de müstakbel seçilecek olanlarla paylaşmayı görev olarak görmekteyiz.

Genel seçimlerin hedefi, aynı zamanda yasama organında yer alacak vekilleri seçmek olsa da, seçim meydanlarındaki söylemler, gerçek hedefin, yasama organından güvenoyu alarak göreve başlayacak olan “Bakanlar Kurulu” olduğunu göstermektedir.

Yapa-(cağız), -(ceğiz) haykırışlarındaki vaatlerin gerçekleştirilebilmesi için yasalar süzgecinden geçme zorunluluğu olduğunu gerek seçilenler, gerekse toplum bireyleri olarak seçenler (bizler) farkında mıyız! Toparlanıyoruz Hareketi olarak bizler, bu konunun daha fazla üzerinde durulması gerektiği, buna bağlı olarak seçilenlerin de kimi zaman yasal olmayan uygulamalarla ülkeyi yönettiği kanaatindeyiz.

Örneğin, Anayasamızın 134. maddesi gereği yürürlüğe giren Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Yasası, ülkemizdeki sosyal ve ekonomik planlamanın nasıl ve kimler tarafından yapılacağını çok net olarak belirtmektedir. Devlet kurumları yanında meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sendikaların da katılımı ile oluşturulması öngörülen “sosyal ve ekonomik konsey” ve bu konseyin görüş ve önerileri de dikkate alınarak hazırlanması öngörülen “ 5 Yıllık Kalkınma Planı” ile “Yıllık Programlar”ın, dernek olarak yıllardır yaptığımız tüm yazılı ve sözlü ikazlara rağmen uygulanmaması, seçilenlerin keyfi yönetim konusundaki yaklaşımlarına örnek olarak gösterilebilir. Yıllık bütçelerin, yıllık programlara uyması gerektiği konusundaki zorunluluk ise adeta unutulmuştur.

Bu gerçekler ışığında, Toparlanıyoruz olarak seçen ve seçilecek olanlara yönelik farkındalık yaratma görevimiz olduğu kanaatindeyiz. Bu bağlamda;

SEÇİLECEK olanlar; Seçilmiş olmanız sizlere keyfi değil, aksine yasal kurallara uygun olarak yönetme yükümlülüğü getirdiğinden, tüm vaatlerinizi plan, program ve bütçe olanakları çerçevesinde ortaya koyunuz.

SEÇECEK olanlar; Her vaadin yasal dayanağını ve gerçekleşmesi için yıllık bütçedeki kaynağını sorgulayınız. Daha da net olması için “sorgula” yöntemini şöyle basitleştirebilirsiniz ; “Vaadiniz yıllık programda öngörülüyor mu, öngörülüyorsa bütçede ödeneği var mı ?” Alacağınız cevap doğrultusunda, “seçme” kararınızı daha bilinçli verebilirsiniz.

Yukarıda verdiğimiz bu örneğin, birçok sorundan sadece biri olduğuna dikkat çekerken, Toparlanıyoruz Hareketi olarak, seçim çalışmaları sürecinde her türlü siyasi görüşten uzak kalarak, sadece toplum çıkarlarına yönelik bilgilendirme uğraşında olacağımızı duyururuz.

 

Toparlanıyoruz Hareketi

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz