Toparlanıyoruz

Arşiv - Ekim 2017

‘Toparlanıyoruz Hareketi bu seçimde ne yapacak?’

topar231

Erken seçim ülke gündemini hızlıca işgal etti. Şimdi, seçime girecek partiler ve adaylar yaklaşan seçimlerin telaşıyla hazırlanacaklar, stratejiler, programlar belirleyecekler, halka vaatler verecekler, ziyaretlerde bulunacaklar, genel nabzı tutmaya çalışacaklar. Daha önce verdikleri sözlerini tutmayanlar ise ‘gönül alma operasyonları’na girişecekler.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak, yapılacak olan seçimlerin şimdiden ve her zaman ülkeye en hayırlısı olması dileğimizdir. Unutulmamalı ki, seçmenin görevi sandığa gidip oy vermekle bitmemektedir. Tam aksine… Seçimden seçime sadece sandıkta hesap soran, tepki koyan vatandaş değil; her zaman hesap soran vatandaş şüphesiz ki siyasetçilerin daha dikkatli, daha düzgün iş yapmalarını sağlayacaktır. Toparlanıyoruz Hareketi de seçilmişleri denetlemeyi, hesap sormayı, kendisine misyon edinmiş bir harekettir.

Şimdiden merak edilen bir soru, Toparlanıyoruz Hareketi’nin bu seçimlerdeki tavrının ne olacağı ve Hareket’in ne yapacağıdır. Kısaca özetlemek gerekirse:

  1. Toparlanıyoruz Hareketi tüm partilerin daha iyi bir gelecek için başarılı olmasını ister.

Toparlanıyoruz Hareketi ‘temiz toplum, temiz siyaset, kendi irademize bağlı bir gelecek’ ilkeleriyle ortaya çıkmıştır. Bu ilkeleri benimseyen, çağdaş, demokratik, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir hukuk devleti için mücadele edecek tüm partilerin ve adayların başarılı olmasını arzu eder. Bu ilkelere ters davrananların ise, her kim olursa olsun, her zaman karşısındadır.

 

  1. Toparlanıyoruz Hareketi tüm partilerden bağımsızdır.

Toparlanıyoruz Hareketi kuruluşudan günümüze maddi ve manevi gücünü gönüllülerinden almış bir sivil toplum örgütüdür. Bir siyasi parti olmadığı gibi, hiçbir siyasi parti, örgüt ve kuruluşun alt veya yan kuruluşu da değildir. Bundan yaklaşık dört sene önce söylediği “Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değiliz!”söylemi bugün de tamamen geçerlidir. Toparlanıyoruz Hareketi’nin, içinden çıkarak siyasallaşan bir yapıya ise daha ayrıcalıklı veya daha esnek yaklaşaması ise kesinlikle düşünülemez.

 

  1. Toparlanıyoruz Hareketi faaliyetleriyle önemini ispatlamaya devam etmiştir.

Toparlanıyoruz Hareketi sadece son bir yılda , ‘temiz siyaset, temiz toplum’ ilkelerinden yola çıkarak Ercan Havaalanı İhalesi’yle ilgili soruşturma açılmasını talep etmiş, sürdürülen Meclis araştırmasının zamanında tamamlanması için baskı yapmış; Ercan Havaalanı’ndaki müşavirlik işleriyle ilgili bilgileri ve belgeleri dava yoluyla almayı başarmıştır. İlaveten, Salamis Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yapılmaya çalışılan olumsuz değişiklikleri engellemiş; kamuoyunda büyük yankı uyandıran ihalesiz Mercedes alımlarını yargıya taşımış; yine devletin değişik kurumlarının bilgi edinme hakkına saygı göstermemesini Ombudsman’a şikayet etmiştir. ‘Kendi irademize bağlı gelecek’ ilkelerine sadık kalarak Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı atamalarının yasal prosedüre uyulmadığı iddiasıyla yargı yoluna gitmiş, ayrıca Başbakan ve Bakanlar Kurulu’na Merkez Bankası Başkanlığı atamasını neden yapmadığını sormuştur. Gerektiğinde Meclis’e yasa tasarılarıyla ilgili önerilerini sunmuş, Cumhurbaşkanı’na önüne gelecek olan ülkesel kalkınma planı olmaksızın yapılan bütçe çalışmamaları onaylamamasını salık vermiş, ve daha birçok çalışmalarda bulunmuştur. Kısacası, Hareket tüm faaliyetlerini gönüllüleriyle, her zaman iddia ettiği gibi sadece toplum çıkarlarını gözeterek yapmıştır.

 

  1. Toparlanıyoruz Hareketi seçimlerde de tüm partilerin ve adayların çalışmalarını yakından takip edecektir.

Daha önce olduğu gibi, Toparlanıyoruz Hareketi, seçimlerde milletvekili adaylarına ve partilere sorular yöneltecek, şeffaflıklarını talep edecek ve seçmenlere yönelik bilgilendirici çalışmalarda bulunacaktır. Seçim sürecinin resmi olarak başlamasıyla beraber, bu faaliyetler de kamuoyuna yansıyacaktır.

Şimiden kamuoyuna saygı ile duyurulur.