Toparlanıyoruz

Arşiv - Haziran 2017

Tahsin Ertuğruloğlu hakkındaki iddialarla ilgili Polis Genel Müdürlüğü ve Meclis’e Müracaat…

meclis_genel_kurulu_yarin_toplanacak_h3886

Bilindiği üzere 14 Haziran 2017 tarihinde, basına yansıyan ve kamuoyunda tartışmalara sebep olan, Ercan Havalimanı işletmecisi ve Taşyapı Group yetkilisi Emrullah Turanlı, Bakan Tahsin Ertuğruluoğlu’na yönelik birtakım iddialarda bulunmuştur. Emrullah Turanlı basında çıkan ifadelerinde, o dönemde Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Tahsin Ertuğruloğlu’nun, kendisini makamına çağırarak tehdit yolu ile kendisinden bir başka şahsa para ödenmesini talep ettiğini  iddia etmiş ve elinde konuyla ilgili belge/dellillerin de bulunduğunu söylemiştir.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak, bu ciddi iddiaların doğruluğu halinde Fasıl 154 Ceza Yasası’nda düzenlenen, özellikle, “Görevini Kötüye Kullanma” ve/veya “Görevi İhmal Etmek” ve/veya  “Rüşvet” ve/veya “İrtikap” suçları kapsamına giren eylemleri içerebileceklerini de dikkate alarak adım atmış bulunuyoruz. Bu bağlamda, öncelikle konu iddialar hakkında soruşturma başlatılması için Polis Genel Müdürlüğü’ne müracaatta bulunduğumuzu ve konun takipçisi olacağımızı duyururuz.

Buna ek olarak, KKTC Meclis Başkanlığı’na Bakan Tahsin Ertuğruloğlu hakkında Meclis Soruşturması açılması için dilekçe vermiş bulunmaktayız. Hatırlanacağı üzere, Ombudsman Emine Dizdarlı’nın Ercan İhalesi ve Tahsin Ertuğruloğlu’yla ilgili yayınladığı raporunun ardından 27 Ocak 2016 tarihinde de Meclis’teki tüm milletvekillerine Meclis soruşturması açılması için önerge verilmesi konusunda dilekçe vermiş, ancak herhangi bir yanıt alamamıştık. Bu nedenle bu talebimizi tekrar ederiz.

Şüphesiz ki, soruşturma, varsa suçluları tespit etmek yanında, suçsuz olanların aklanması yönünde önem arz etmektedir. Gelinen aşamada, halkın siyasilere karşı güven erozyonu yaşadığı da dikkate alındığında, tüm kesimlerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi beklenmektedir.

Bu vesile ile, Polis Genel Müdürlüğü’nü, önünde herhangi bir müracaat olmaksızın dahi görevi olan soruşturmayı başlatması, KKTC Meclisi’ndeki milletvekillerini, yasa yapma yanında en az bu faaliyet kadar önemli olan yürütmeyi denetleme görevinden hareketle Bakan Tahsin Ertuğruloğlu hakkında Meclis soruşturması başlatması için girişimde bulunmaya, ve basında çıkan haberde adı geçen diğer kişileri de konuyla ilgili açıklama yapmaya davet ederiz.

 

Toparlanıyoruz Hareketi

İTİRAZIMIZ ANITLAR YÜKSEK KURULU’NDA GÖRÜŞÜLDÜ. SALAMİS SİT ALANI’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER İPTAL

Salamis

Hatırlanacağı üzere, Anıtlar Yüksek Kurulu Nisan ayı sonunda yaptığı toplantıda, 1995 yılında belirlenen “Salamis Arkeolojik Sit Alanı” içerisinde yer alan bazı özel mülklerin, 2. dereceden 3. dereceye ve 2. dereceden 1. dereceye geçişleri hususunda bir karar üretmiş; konu basına yansımış ve değişik kesimlerden karara karşı tepkiler ortaya konmuştu.

Toparlanıyoruz Hareketi, uygulanan yöntemin Eski Eserler Yasası’na uygun olmadığı ve devleti ağır zarara uğratacağı iddiasıyla, ayrıca emsal olabilecek bu kararın ileriye yönelik sit alanları katliamlarına yol açacağı gerçeğinden hareketle; ilgili kararının iptali için Anıtlar Yüksek Kurulu’na başvuruda bulunmuştu.

Toparlanıyoruz Hareketi’ne aktarılan bilgiye göre, ilgi dilekçe 6 Haziran 2017 tarihli Anıtlar Yüksek Kurulu toplantısında görüşülmüştür. Hareketin konu ile ilgili itirazını gündeme alıp değerlendiren Anıtlar Yüksek Kurulu, 25/04/2017 tarih ve 585 nolu kararını geri çekmiştir.

Bu bağlamda, konunun toplum adına takipçisi olmayı ısrarla sürdüren Toparlanıyoruz Hareketi, hukuk kuralları çerçevesinde verilen hak arama mücadelesinde, hak edilenin alınılabileceğini bir kez daha ortaya koymuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Toparlanıyoruz Hareketi