Toparlanıyoruz

Salamis Arkeolojik Sit Alanı İçin Yetkililere Çağırımızdır

akinciozgurgun

SAYIN CUNHURBAŞKANI VE SAYIN BAŞBAKAN’A ÇAĞRIMIZDIR!!

 Temiz toplum, temiz siyaset ve kendi irademize dayalı yönetim hedefleri doğrultusunda uğraş veren derneğimiz, ülke ekonomisinin olmazsa olmazı olan “turizm sektörü”nün en önemli girdisi olan “kültür varlıkları” konusundaki hassasiyetini her zaman ortaya koymaktadır. Bu bağlamda belirtmek isteriz ki;

  • 1994 yılında Meclis’ten oybirliği ile geçen ve ilgili dairenin işlevlerini kurumsal bir yapıya kavuşturan “Eski Eserler Yasası”nı işlevsiz hale getirmek için kolları sıvayan bazı siyasilerimiz, tüm karşı uğraşlarımıza rağmen, yasa değişikliğini başarmışlardır.
  • Kültürel Miras Teknik Komitesi aracılığı ile sürdürülen ve AB tarafından finanse edilen restorasyonlarda kullanılacak taş temini için, devletin kendi malı olan taş ocağını, Bakanlar Kurulu kararı olmasına rağmen iki yılı aşkın bir süredir ve halen devreye koyamamıştır ve bu durum restorasyon sürecini aksatmaktadır.

Bu süre içinde, yukarıda verdiğimiz örneklerle ilgili uğraşlarımızı bürokratik yazışmalarla sürdürürken, ne acıdır ki devletin ciddiyetten uzaklaştırıldığı ve yasaların sürekli olarak göz ardı edildiği gerçeği ile yüzleşmiş bulunmaktayız. Bu nedenle, aşağıdaki çağrımızı medya aracılığı ile ortaya koymayı  ve ilgililere kamuoyu önünde “gereği için” çağrı yapmayı  uygun görmekteyiz.

“ 25/04/2017 tarihinde toplanan Anıtlar Yüksek Kurulu,  8/4/1995 yılında Resmi Gazetede yayınlanan “Salamis Arkeolojik Sit Alanı” içerisinde yer alan bazı özel mülklerin, 2. dereceden 3. dereceye ve 2. dereceden 1. dereceye geçişleri hususunda 585 no’lu kararı üretmiştir. Uygulanan yöntemin “Eski Eserler Yasası’na” uygun olmadığı ve devleti ağır zarara uğratacak olması yanında, ileriye yönelik Sit Alanları katliamlarına yol açacağı gerçeğinden hareketle; ilgi 585 no’lu Anıtlar Yüksek Kurulu kararının düzeltilmesi ve bu kararın alınmasına yönelik uygulanan “yöntem” ve “yazışmalarla ilgili zamanlamanın” incelenip gereğinin yapılmasını kamuoyu adına talep ederiz.” 

 

Toparlanıyoruz Hareketi

(Temiz Toplum Derneği)

 

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz