Toparlanıyoruz

Eski Eserler (Değişiklik) Yasası’nın Siyasilerce Okunmayan Gerçekleri

Meclis gündeminde olan Eski Eserler (Değişiklik) Yasası marifeti ile, iktidarın, bağımsız ve saygın bir kurum olan Anıtlar Yüksek Kurulunu siyasileştirmeye çalıştığı hepimizin malumudur. Bu uğraşa yönelik gerek muhalefet partilerin gerekse sivil toplum örgütlerinin ortaya koydukları mücadeleyi saygı ile selamlar, bu uğraşta birlikte olduğumuzu belirtiriz.

Ancak, bahse konu Yasa öncesi gündemde olan ve Eski Eserleri Koruma Fonunu ortadan kaldıran diğer bir Eski Eserler (Değişiklik) Yasası’nı oybirliğiyle komiteden ve oyçokluğu ile Meclis’ten* geçiren siyasilerimizin “Kültürel Mirasın” yokedilmesine yönelik bu davranışlarını, toplumun geleceğine yönelik bir “ihanet” olarak değerlendiriyoruz.

Konu hakkındaki görüşlerimizi daha önce de basında paylaşmış, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanından Anayasanın 146(1) maddesindeki yetkisini kullanıp Anayasa Mahkemesi’nden görüş almasını istemiş olup, bu bağlamda beklentimiz sürmektedir.

1994 yılına kadar geçerli olan Eski Eserler Yasası, Anayasa’nın korumaya yönelik öngördüğü işlevleri içermeme nedeni ile birçok kültürel miras yok olmuştur. İlgi yasanın 1994 yılında yenilenmesi ve korumaya yönelik işlevlerin “Eski Eserleri Koruma Fonu” altında hayata geçirilmesi ile yokoluş süreci durdurulmuştur. Şimdi ise, yayınlatılmaya çalışılan değişiklikle kültürel mirasın yokoluş süreci yeniden başlatılacaktır.

Konuyu teknik düzeye indirgeyip, mali disiplin sağlanacak yaklaşımı, ülkemizi yönetenlerin “yönetim vizyonlarını” ortaya koymaktadır. Bu bağlamda 2005 yılında “Fon Kaynaklarının Kullanımına Yetki Veren Yasa”da yapılan değişiklikle ilgi fon kaynakları “eski eserlere yönelik kullanmak kaydı ile” Maliye’ye aktarılmıştır. Ne yazık ki, disipline edeceği varsayılan Maliye, bu kaynakları yasal olmayan şekilde başka amaçlarla kullanmıştır. Kanaatimizce, sorgulanma riskini ortadan kaldırmanın yolu da “Eski Eserleri Koruma Fonu”nun katlidir.

Kültürel mirasların katli fetvası olan bu değişiklik yasasına onay veren iktidar-muhalefet siyasilerimize saygılar sunar, Toparlanıyoruz Hareketi olarak mücadelemizin sürdürüleceğini belirtiriz.

 Toparlanıyoruz Hareketi

*Düzeltme ve özür: Metinde bahsi geçen kısım basınla  ‘oybirliğiyle Meclis’ten’ ifadesi kullanılarak paylaşılmıştır. Doğru ifade ‘komiteden oybirliği ve Meclis Genel Kurulu’ndan oyçokluğu ile’ olmalıdır. Bu hatayı düzeltir ve özür dileriz.

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz