Toparlanıyoruz

Hükümet’ten Tarihi Değerlerimizi Dinamitleme Planı

21/02/2017 tarihinde ikinci bir Eski Eserler (Değişiklik) yasa tasarısı Meclis gündemine alınıp, siyasilerin baskısından uzak bağımsız bir organ olan “Anıtlar Yüksek Kurulu”nun yapısı Hükümet tarafından değiştirilmek isteniyor. Hedef, üniversite, Belediyeler Birliği, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası temsilcilerinin üyeliklerini ortadan kaldırılarak, yerlerine tamamen ilgili bakanlığın atayacağı üyelerin konulmasıdır. Yapılmak istenen, Kurul’un uzman ve özerk yapısını, tamamen Bakanlık güdümünde kararlar verecek ‘peki efendimci’ bir yapı ile değiştirmektir. Toparlanıyoruz Hareketi olarak bunun masumane değil; iyi niyetli olmayan, toplum çıkarları yerine zümre çıkarlarını koruyan, çevre ve kültür mirasını hiçe sayan bir plan olduğunu düşünmekteyiz. Dahası, önerilen masum görünüşlü küçük değişikliklerle, daha önce Kurul tarafından reddedilip, yasal olarak yeniden gündeme getirilmesi imkansız olan konuların tekrardan görüşülerek onaylanmasının yolu açılmaya çalışılıyor.

Ülkemizle beraber, insanlığa karşı da toplumsal sorumluluğumuzda olan kültürel mirasa yönelik böylesi müdahaleler geleceğimizi harcamakla eşdeğerdir! Yapılmak istenen yanlıştan bir an önce dönülmesi için görev, konunun görüşüldüğü İdari Komite’deki milletvekillerindedir. Kamuoyuna rağmen, yanlış kararda direten bir milletvekilinin ise toplum çıkarlarını gözetiyor olması mümkün değildir. Bu komite milletvekilleri Ahmet Kaşif, Ahmet Gulle, Mustafa Arabacıoğlu, Ergün Serdaroğlu ve Erkut Şahali’dir.

Henüz çok geç değilken, politik görüşü ne olursa olsun, duyarlı her vatandaşın ve ilgili her kurumun bu konuda yapabileceklerinden biri, komite üyelerine ulaşarak, Kurul’un özerk yapısını bozmanın kamu zararına olduğunu vurgulamak ve bu değişikliğin iptalini sağlamaktır.

Toparlanıyoruz Hareketi

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz