Toparlanıyoruz

Toparlanıyoruz Hareketi: Sonuç odur ki partilerin çoğunluğunun “ülkesel planları” yok!

Hatırlanacağı üzere, 4 Kasım 2016 tarihinde “ülkemizde, ekonomiden eğitime, sağlıktan imara kadar hemen her alanda yaşanan sorunların en önemli nedenlerinden biri ‘ülkesel kalkınma planları’nın olmamasıdır” demiş ve Meclis içinde bulunan UBP, DP-UG, CTP-BG ve TDP’yle beraber, Meclis dışında bulunan BKP, HP ve SDP’ye elden ve e-posta yoluyla dağıtımını yaptığımız bir mektupla ‘ülkesel kalkınma planları’ ile ilgili yaklaşımlarını sormuştuk.

Verdiğimiz mektupla yönelttiğimiz sorular özetle şöyle idi:

  • Parti olarak; yasaların belirlediği kapsam ve zorunluluk bağlamında “Kalkınma Planları”nın gerekliliğine inanıyor musunuz?
  • Gerekliliğine inanıyorsanız; (ilk iki soru meclis dışında olan partilere yönelik değildir)
    • Parti olarak; (gerek iktidar ve gerekse muhalefet görevinde bulunduğunuz dönemlerde) yasaların ortaya koyduğu kalkınma planlarına yönelik herhangi bir icraatiniz oldu mu? Bunlar nelerdir?
    • Yasalarca öngörülen ‘Kalkınma Planları’nın hala hazırlanmamış olması ile ilgili partinizin kısmen veya tümüyle sorumluluğu olduğunu düşünüyor musunuz?
    • Parti ilkelerinize göre, idarecinin yasalarca sorumlu kılındığı bir görevi yerine getirmemesi suç mudur? Evet ise; Kalkınma Planlarının hazırlanması sorumluluğunu yerine getirmeyen hükümetler ve yöneticiler suç işlemiş olmazlar mı?
    • Partiniz, ‘ülkesel kalkınma planı’ ile ilgili çalışması, planı veya hedefi var mıdır? Var ise, -hükümet yetkisine sahip olduğunuzu düşünerek- plan ve takviminiz nedir?

 

Mektupları vermemizin üzerinden üç aydan fazla bir zaman geçmiştir. Bu süre içerisinde geri dönüş yaparak mektubumuza cevap veren ve parti olarak yaklaşımlarını izah eden sadece HP olmuştur.

Diğer partilerden bir geri dönüş alınmamış olması; ‘ülkesel planlama’nın gerekliliği ile ilgili bir kaygılarının ve plan projelerinin olup olmadığı konusunda soru işaretlerini güçlendirmektedir. Yönetime aday olan siyasi partilerimizin, böylesi önemli bir konuda niyet ve çalışmalarının olmadığını düşünmek istemediğimiz için kendilerine sorularımıza cevap vermeleri için yeniden bir çağrı yapıyoruz.

Mektubumuzla ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapan HP’ne, sorumlu davranışından dolayı teşekkür ederiz. Verilen mektup ve gelen cevaplarla ilgili dökümanları ise bu linkten inceleyebilirsiniz.

 

 

 

 

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz