Toparlanıyoruz

Ara emri kararı Hükümet’in Pirus Zaferi olmalıdır…

Pirus Zaferi tanımı, verilen kayıplar karşısında anlamsız hale gelen zaferleri anlatmak için kullanılır. Her ne pahasına olursa olsun kazanılan bir zafer, sonuçta korkunç bir “zafer” olarak kendini gösterir. Bağlı olmakla yükümlü oldukları Anayasa ve yasalara uymayanlara karşı duyarlı olmak ve onlara karşı mücadele etmek tüm vatandaşların sorumluluğu ve önceliği olmalıdır. Çünkü, halkın çıkarlarını geri plana itip kendi çıkarlarını öne koyanlara ve devlet imkanlarını sorumsuzca kullanmayı huy edinmişlere en çok yakışan tam da Pirus Zaferleri’dir.

Hatırlanacağı üzere, Toparlanıyoruz Hareketi’nin UBP-DP Hükümeti’nin 2 milyon Türk Lirası harcayarak ihalesiz olarak almış olduğu makam araçlarıyla ilgili ara emri başurusu, Yüksek İdare Mahkemesi’nde görüşülmüş, konu ardından da istinafa taşınmıştı. 6 Ocak 2017 tarihli istinaf kararında Mahkeme, en basit anlatım ile dava açma hakkı ve/veya yetkisine sahip olmak manasına gelen ‘meşru menfaat’ olgusuna vurgu, Toparlanıyoruz Hareketi’nin meşru menfaati olmadığı görüşüne varmış; dolayısıyla istinaf başvurumuz reddedmiştir.

Gelinen noktada, Mahkeme kararından yola çıkarak, ‘alımların yasallığı yargı tarafından da onaylandı’ sonucuna varılamayacağını bir kez daha vurgularız. Diğer bir deyişle, şu ana kadar işleyen hukuki süreç içerisinde, alımlarla ilgili esasa ilişkin hukuki noktalara değinme fırsatı bulunmamıştır. Bu safhada, Mahkeme kararı sadece ‘Toparlanıyoruz Hareketi olarak sizlerin bu davayı açmanız “meşru menfaat” sebebiyle mümkün değildir’ anlamına gelmektedir. Bu durumda, şüphesiz ki bir ilke olarak ‘meşru menfaat’ kavramının kamu yararı göz önünde bulundurularak zaman içerisinde daha geniş yorumlanması en çok bizleri sevindirecektir.

Yargı huzurunda ihalesiz olarak alınan makam araçları ile ilgili olarak, bu aşamada hesap vermekten kurtulan Hükümet yetkilileri kanımızca çok sevinmemelidir. Çünkü, temiz toplum, temiz siyaset ve kendi iradesine dayalı bir yönetimi hedefleyen Toparlanıyoruz Hareketi, sorumluların yasalara aykırı hareketlerini her daim eleştirecek; kamu çıkarlarını gözetecek ve bu çıkarlara aykırı olan kararların üzerine gidecektir. İptal davalarının idarenin gerçekleştidiği işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak gibi çok önemli bir fonksiyonu olduğu düşünüldüğünde, derneğimizin “dava açabilme yetkisi”ne dair ortaya çıkan bu sonuç, hükümetin hukuka aykırı davranma cesaretini kırmak yönündeki adımlarımızı bu anlamda sekteye uğratmayacaktır.

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz