Toparlanıyoruz

Olay sadece Barbaros Şansal’ın şahsı ile ilgili değildir!…

Barbaros Şansal’ın KKTC’den gönderilmesi ile ilgili olarak yapılan işlem ve/veya eylemin dayanağına ilişkin henüz Başbakan ve/veya İçişleri Bakanı tarafından herhangi bir açıklama yapılmaması nedeni ile henüz bir açıklık yoktur.

Bu bağlamda sorulması gereken birtakım sorulara dair yanıtlar henüz açığa çıkmamış olmasına karşın, Toparlanıyoruz Hareketi olarak, verili koşullarda önce hedef gösterilen, ayrıştırılan ve bu nedenlerle de linç edileceği, vücut bütünlüğü ve hatta yaşam hakkına halel gelebileceği açık olan bir durumda, Barbaros Şansal’ın apar topar adadan gönderilmesini endişe verici bulmaktayız.

Bu durum özelde Barbaros Şansal’a karşı yapılan bir eylem gibi görünse de aslında bir “zihniyet”in ne kadar da tehlikeli bir biçimde belli aralıklarla hortladığını göstermektedir. Kişileri bu şekilde hedef göstererek, hem sosyal anlamda hem de maddi varlığı anlamında tehlikeye atan bu zihniyet, Sivas’ta Madımak Oteli’nde insanları diri diri yakan, 6-7 Eylül olaylarında neşet eden, Hrant Dink’în öldürülmesi ile sonuçlanan, Tahir Elçi’nin öldürülmesi ile sonuçlanan ve daha buraya sığmayacak birçok duruma yol açan zihniyetin aynısıdır. Bu noktada öncelikle işlem ve/veya eylemin sebebi ne olursa olsun bu zihniyete karşı gelinmelidir.

Bununla birlikte, daha önce de dile getirdiğimiz gibi, içerisinde bulunduğumuz yönetim anlayışını bu olay neticesinde usanmadan tekrar sorgulamayı gerekli görmekteyiz:

  • Barbaros Şansal anayasal bir hak olan düşünce ve kanaatlerinden ötürü mü apar topar sınır dışı edilmiştir?
  • Eğer yetkililer ‘daha önce işlediği bir suçtan ötürüdür’ diyecek olurlarsa, bu kişi olaydan sonra defalarca adaya gelip adadan ayrılmamış mıdır? Neden şimdi böyle bir yola gidilmiştir?
  • Ekonomik batıklıklarını, becerisizliklerini geçtiğimiz hükümet, acaba kişisel çıkarları ve/veya korkaklıkları yüzünden mi bu insanı sınır dışı etmiştir?
  • Bunu yaparken, temsil ettikleri ülkenin haysiyetine zarar verip vermediklerini bir an için dahi olsa düşünmemişler midir?

Toparlanıyoruz Hareketi olarak bir kez daha belirtmek gerekir ki belirttiğimiz bu zihniyet ne kadar endişe verici ise, bu zihniyetin suç ortağı olan bir yönetim tarafından “yönetilmek” de en az onun kadar endişe vericidir.

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz