Toparlanıyoruz

Bir Popülizm Aracı Olarak İlçe Yapmak

lefke

Kıbrıs sorununda devam eden müzakerelerin en kritik gününde, neredeyse tüm ülke Mont Pelerin’den çıkacak sonuca odaklanmışken,  Kuzey Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı ve bazı ‘icraat’lara imza attı. Lefke’nin 6. İlçe olmasını öngören yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak meclise gönderildi.  Hükümet programında yazılan vaatleri bile yerine getiremeyenlerin, hiçbir hazırlık yapılmadan alınan bu kararın gereklerini başarıyla uygulayacağı hiç inandırıcı gelmiyor. Sorulması gereken esas soru, mevcut sorunların çözülmesi için yeni bir ilçe yaratmanın ne derece gerekli olduğudur. Lefke 6. İlçe olduğunda tüm sorunlar kendiliğinden çözülecek mi? Böylesi kritik bir dönemde, alelacele alınan bu kararın tartışılması ve sonuçlarının iyi değerlendirilmesi gerekir.

18 sene önce ilçe ilan edilen İskele ve Güzelyurt’un bile tam anlamıyla ilçe olamadığı ve bölge halkının birçok sorunla yaşamını sürdürmek zorunda kaldığı, acı bir gerçek olarak önümüzde dururken, ilçe olunduktan sonra Lefke’de tüm sorunların sona ereceğini düşünmek hayalcilikten öteye gitmiyor. Ömrü kısa olan bir hükümetin, görev süresi içerisinde başaramayacağı böyle bir karara neden imza attığı ortadadır. UBP-DP hükümetinin oy kaygısıyla, tamamen seçim yatırımı olarak ürettiği bu karara ve altı doldurulmamış popülist söylemlere, Lefke’de yaşayan insanlarımızın prim vermeyeceğini umuyorum.

Bir bölgenin ilçe olması, sadece bir kaymakam atanmasından ve birkaç tane devlet dairesi açmaktan ibaret değildir. İlçe olmanın en temel prensibi, halka etkin ve hızlı hizmeti sağlamaktır. Lefke’de faaliyet gösteren Elektrik, Sosyal Sigortalar, Telekomünikasyon gibi önemli devlet kurumları bile işlevsiz ve hizmet veremez durumdadır. Lefke’nin 6. İlçe olmasıyla birlikte mevcut kurumlar personel ve altyapı bakımından güçlendirilerek, orada yaşayan insanların Güzelyurt veya Lefkoşa’ya gitmesini gerektirmeyecek şekilde hizmet verebilir duruma getirilmelidir. Bu kurumların dışında Lefke’de bulunmayan devlet kurumları da açılarak bölge halkına hizmet vermeye başlamalıdır. Bunun hem yapısal hem de personel anlamda getireceği mali yükün hükümet tarafından hesaplandığına  ve gerekli hazırlığın yapıldığına inanmayı çok isterdim ama görünen odur ki bu yönde herhangi bir hazırlık yapılmadı.

İlçe olmanın getirdiği en önemli gereklilik Kaymakamlık Merkez Kuruluşu’dur. Kaymakamlık yerel kuruluş organlarını denetlemenin yanı sıra “nüfus, kimlik, askerlik ve pasaport” birimleriyle de vatandaşa hizmet sağlamakla yükümlüdür. Şu anda Lefke’de bir kaymakamlık binası bulunuyor ve Güzelyurt Kaymakamı haftanın bir günü oraya gidiyor. Yapısal anlamda bir kaymakamlık binasının bulunması avantajdır; ama 6. İlçe olunmasıyla birlikte, yukarıda sayılan birimlerin halka etkin hizmet verecek şekilde oluşturulması gerekmektedir.

İlçe olmanın gerektirdiği bir diğer önemli husus da; İlçe sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin sağlanması için etkin ve çağdaş bir ilçe emniyet kuruluşudur. Mevcut  5 ilçede Polis Müdürlüğü bulunmakta ve Lefke’de de Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı olan Lefke Karakolu faaliyet göstermektedir. Öğrenci sayısı ve Lefke’nin yaklaşık 12,000 kişilik kendi nüfusuna göre, mevcut Karakol asayişi sağlamakta yetersiz kalıyor. Son zamanlarda öğrenciler arasında yaşanan çatışmalarda, polisin müdahale etmekte yetersiz kalması bunun en büyük örneği olarak karşımızda durmaktadır. (Lefke Avrupa Üniversitesi son üç yılda öğrenci sayısını 3000’li sayılardan 7000’lere çıkardı.) Gemikonağı’nda faaliyet gösteren İtfaiye Şubesi, altyapı ve personel açısından güçlendirilmeli ve çağdaş hizmet vermesi sağlanmalıdır

Sadece kağıt üzerinde değil, tam anlamıyla ilçe olmak için sağlık hizmetleri de büyük önem taşır. Lefke’de bulunan ikinci basamak Cengiz Topel Hastanesi, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde var olan tek hastanedir. Yaklaşık 30,000 olan Güzelyurt-Lefke nüfusuna, bölgede bulunan 3 üniversite’nin öğrenci sayısı da eklendiğinde, bölgenin tek hastanesi olan Cengiz Topel Hastanesinin ve iki sağlık ocağının; altyapı, donanım, sağlık ekibi, yatak, doktor vb. eksikler nedeniyle bölgenin ihtiyacına cevap vermekten çok uzak olduğu açıktır. (Kamu komisyonu tarafından bölgeye atanan 20 kişilik doktor kadrosundan sadece 8’i aktif olarak görev yapıyor.)

Batı bölgesinde Güzelyurt Kaza Mahkemesinin yanı sıra, Lefke bucağında da Lefke Mahkemesi faaliyet gösteriyor; fakat Lefke Mahkemesi haftada iki gün hizmet vermektedir. Uzun süre önce ilçe olan İskele’de dahi yapımı 2007 yılında başlayan Kaza Mahkemesi, geçtiğimiz yıl (2015) hizmet vermeye başlamıştı. Bu açıdan Lefke’nin bir mahkemeye sahip olması avantajdır; fakat Lefke’nin ilçe olması durumunda her gün hizmet sağlayacak Lefke Kaza Mahkemesi kurulmalıdır. Uygun altyapı ve iyi çalışma ortamının yaratılıp, mahkeme personelinin maddi manevi tatmin içinde görev yapması büyük önem taşımaktadır; fakat yargıda var olan sorunlardan dolayı Lefke Kaza Mahkemesinin kurulup, her gün hizmet vermesinin sağlanması mümkün görünmüyor.

Kuzey Kıbrıs’ın 5 ilçesinde Sivil Savunma Teşkilatına bağlı bölge müdürlükleri faaliyet göstermektedir. Geçmiş dönemlerde Lefke’de bulunan Sivil Savunma binası, daha sonra Güzelyurt’a taşınmıştı. Acil durumlara müdahalede önemli görev üstlenen Sivil Savunma Teşkilatının, Lefke’de yeniden faaliyet göstermesi de ilçe olunması durumunda gereklilik olarak sayılabilir.

Lefke’nin 6. İlçe olması halinde mevcut kurumlar halka etkin hizmet verebilir hale getirilmeli, mevcut olmayanlar da Lefke’ye şube açmalıdır. Lefke’nin gerçek anlamda ilçe olması ve vatandaşa hızlı hizmetin sağlanması ancak bu şekilde mümkündür. Sadece kağıt üzerinde kalan bir “Lefke İlçesi”; halkın sorunlarına gerçekçi, akılcı ve kalıcı çözümler getirmekten çok; siyasetçiler tarafından seçim döneminde propaganda malzemesi olarak kullanılan bir icraat olarak karşımızda duracaktır. Güzelyurt ve İskele’nin ilçe ilan edilmesinden 18 yıl sonra bile bunun gereklerinin tam anlamıyla yerine getirilmediği ve bu bölgelerde yaşayan insanların hayatından memnun olmadığı ortadayken, Lefke’de mevcut hükümetle bunun başarılabileceğine inanasım gelmiyor.

Batuhan Beyatlı

 

Güzelyurt’ta Bulunan KamuKurumları Lefke’de Bulunup Bulunmadığı
Su İşleri Dairesi ?
Orman Dairesi Müdürlüğü VAR
Karayolları Dairesi YOK
Sosyal Sigortalar Dairesi VAR
Çevre Koruma Dairesi VAR
Tarım Dairesi ?
Polis Müdürlüğü YOK
Gelir ve Vergi Dairesi VAR
Veteriner Dairesi YOK
Telekomunikasyon Dairesi VAR
Elektrik Kurumu VAR
Kaymakamlık Merkez Kuruluşu YOK (Bina olarak mevcut. Geçmişten gelen bir gelenek olarak Haftada bir gün Güzelyurt Kaymakamı tarafından ziyaret ediliyor.)
Belediye VAR
Kaza Mahkemesi YOK (Haftanın iki günü hizmet veren Lefke Mahkemesi var)
Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü YOK
Posta Dairesi VAR
Sıhhiye Dairesi YOK
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi YOK
Kaza Tapu Amirliği YOK
Meteoroloji Dairesi YOK
Sosyal Hizmetler Dairesi Bölge Amirliği Sosyal Hizmetler Dairesi Lefke Bürosu olarak var.
Halk Kütüphanesi YOK
Toprak Ürünleri Kurumu

 

YOK
Ticaret Dairesi YOK
İskan ve Rehabilitasyon Dairesi

Güzelyurt Tarımsal Şubesi

ve

Güzelyurt İskan Şubesi

 

YOK

Şehir Planlama Dairesi YOK
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Bürosu YOK
İhtiyat Sandığı YOK
İlçe Seçim Kurulu YOK
İtfaiye VAR
Jeoloji ve Maden Dairesi YOK
Kooperatif Şirketler Mukayyitliği YOK
Spor Dairesi YOK
Piyangolar YOK
Spor Dairesi Bölge Amirliği YOK
Çalışma Dairesi Bölge Amirliği Lefke Bürosu olarak var
   

 

 

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz