Toparlanıyoruz

Toplumun Malı Denizse, Yiyen de Yediren de Haindir!

toparlanıyoruz

Kamu bankalarında usulsüz istihdamlar yapıldığı ve kredi kullandırıldığı yönündeki haberler, Kuzey Kıbrıs’ta siyaset yapma biçiminin fırsatçılık ve adam kayırmacılık, yönetim yetkisinin ise “fırsat” olarak görülmeye devam ettiğini gösteriyor. Bu girişimler, bazı kesimlerce doğal kabul edilen yozlaşmanın bir örneğidir.

Yakın tarihimiz, kamu kuruluşlarının partizan tutum ve siyasi çıkarlar için kullanılırken nasıl batırıldığının acı örnekleri ile dolu. Ancak, batıranlar ile bu günün aymazları aynı aktörler olunca, tarihin tekerrür etmesi kaçınılmaz. İktidar “fırsat”ını şahsı ve yakınları için tepe tepe kullanmayı “hak” görenler, iktidar yolunda verdikleri “söz”leri yerine getirme konusunda tüm kamu kaynaklarını ve kuruluşlarını da tepe tepe kullanmaktan çekinmiyorlar. 
Bu güne kadar gösterdikleri pratik, uzun bir süredir siyasi arenada örneğine çok nadir rastladığımız hesap verebilirlik, liyakat, hukukun üstünlüğü gibi ilkelere sahip olmadıklarını, bu nedenle iyi yönetim gibi bir gaileleri olmadıklarını açıkça ortaya koymaktadır. 


Kamu gücünün gayri yasal ve partizanca kullanılması karşısında toplumsal olarak bir duruş sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu düzenin değişimi için toplumsal denetleme görevimize yeniden sahip çıkmalıyız. Böyle icraat yapan siyasilere, bu icraate olur verenlere, bu icraatlerden menfaat sağlayanlara karşı olmadığımız; seyirci kalarak sesimizi yükseltmediğimiz sürece, tarihin tekerrür etmesinde bizim de katkımız var demektir. Hukuka ve fırsat eşitliğine uygun olmayan tüm uygulamaları reddedelim. Ses çıkaralım, tepki gösterelim.

 

Öte yandan, devletin hukukçusu olduğu söylenen Başsavcıyı göreve davet ediyoruz. Ülkede bu kadar hukuksuzluk varken bu hukuksuzlukları önlemek, meydana gelen hukuksuzlukları ortadan kaldırmak görevinizin bir parçası değil midir? Devletin Başsavcısı olarak, siyasi gücü elinde bulunduranların yarattıkları hukuksuzluklar karşısında içiniz rahat mı?

Son olarak kirlenmişlik çarkının içinde, çarkın dişlisi olmak istemeyen vekillerimizi, siyasilerimizi her türlü usulsüzlüğe daha etkin mücadele etmeye çağırıyoruz.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak, her türlü hukuksuzluğa karşı müsamahasız olacağımızı ve hukuksuzluğun içinde yer alanlara karşı her türlü mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Toparlanıyoruz Hareketi

(Temiz Toplum Derneği)

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz