Toparlanıyoruz

Hükümet Değil Yolsuzluk Çetesi

toparlanıyoruz

Kamu kaynaklarının yolsuz bir şekilde kullanılmasına karşı verdiğimiz mücadelede “Artopus Ajans Meselesi”nin Dayanışma tarafından açığa çıkarılması Toparlanıyoruz Hareketi olarak bize şevk verdi. Hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim ortak paydamızdır. Yolsuzluğa karşı mücadele edebilmek için dayanışarak hareket etmeyi önemsiyoruz. Dayanışma’nın “Artopus Ajans Meselesi” hakkında açığa çıkardığı bilgilere aşağıdaki bilgi ve tespitlerle katkıda bulunuyoruz:

1. KKTC Başbakanlığı, 23 Haziran 2016 tarihinde Artopus Ajans Ltd. isimli şirketten 39,731.64 TL karşılığında 6 ay boyunca “Avrupa Birliği ilişkileri konusunda danışmanlık hizmeti” alınmasına karar vermiştir.

2. KKTC Başbakanlığı bu hizmet alımını Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2). maddesine dayanarak yapmıştır. Bu madde “özelliği olan ihaleleri” tüzük kapsamı dışında bırakmaktadır. Gelmiş geçmiş hükümetler “özelliği olan ihaleleri” ifadesindeki muğlaklıktan faydalanıp kamu kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çekmişlerdir.

3. Toparlanıyoruz Hareketi, CTP BG – DP UG Hükümeti döneminde yaptığı bir bilgi edinme başvurusu ile Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2). Maddesinde yer alan “özelliği olan ihaleler” ifadesinin ne anlama geldiğini sormuştur. Verilen yanıt şudur:

a) Aciliyet içeren, kısa sürede tamamlanması gerekli olup ihale süreci için beklenemeyecek işler
b) Daha önce alınan bir marka veya firma’ya ait makine, araç-gereçle ilgili yedek parça ve bakım işleri
c) Yapılacak işin rekabet ortamının oluşturulamayacağı, özel bir bilgi ve birikim gerektiren işler
d) Gizlilik içeren askeri malzeme ve muharebe malzemesine ilişkin ihaleler
e) Aciliyeti olan sağlık malzemesi, ilaç ve tıbbi malzeme

4. UBP – DP Hükümetinin, Artopur Ajans Ltd. isimli şirketten “Avrupa Birliği ilişkileri konusunda danışmanlık hizmeti” almak yönünde aldığı karar yukarıda bahsedilen kriterlere uymamaktadır.

5. Toparlanıyoruz Hareketi olarak yaptığımız araştırmada, “Avrupa Birliği ilişkileri konusunda danışmanlık hizmeti” alınması kararlaştırılan Artopus Ajans Ltd. isimli şirketin ana sözleşmesinde böyle bir hizmet verebilmek konusunda herhangi bir amaç bulunmadığını tespit ettik.

6. Artopus Ajans Ltd. isimli şirketin ana sözleşmesinde yer alan amaç ve faaliyetler özetle şöyledir: Reklamcılık, matbaacılık, yayın, dağıtım, taşınmaz mal inkişafı faaliyetleri, ithalat, ihracat, komisyonculuk, kiralık araba servisi, tatil köyleri işletimi, sanayi tipi mutfak satışı, sıcak yemek hazırlamak, emlak alım satım.

7. Görülebileceği üzere, Artopur Ajans Ltd. isimli şirketin “Avrupa Birliği ilişkileri konusunda danışmanlık hizmeti” ile yakından uzaktan ilgisi yoktur.

8. Zaten Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş 25 Temmuz 2016 tarihinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada Artopur Ajans Ltd.’e ödenmesine kararlaştırılan 39,731.64 TL tutarın Kudret Akay isimli kişinin maaş + vergilerinin toplamını karşılamak üzere verileceğini itiraf etmiştir.

9. Açıkça görülmektedir ki, Hüseyin Özgürgün ve Serdar Denktaş öncülüğünde aslında bir hükümet değil kamu kaynaklarını yolsuz bir şekilde kullanma çetesi kurulmuştur. Artopur Ajans Ltd. meselesi göstermektedir ki bu çetenin ve mensuplarının mahkeme huzuruna çıkarılması gerekmektedir.

10. Siyasi görüşün ne olduğu farketmeksizin toplumun tüm kesimlerinin yolsuzlukla mücadeleye destek vermesi gerektiğine inanıyoruz. Başta muhalefet partileri olmak üzere tüm örgütleri “Artopus Ajans Meselesi”nin yargıya havale edilmesini sağlamak üzere girişim yapmaya davet ediyoruz.

Toparlanıyoruz Hareketi

(Temiz Toplum Derneği)

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz