Toparlanıyoruz

Arşiv - Temmuz 2016

Toplumun Malı Denizse, Yiyen de Yediren de Haindir!

toparlanıyoruz

Kamu bankalarında usulsüz istihdamlar yapıldığı ve kredi kullandırıldığı yönündeki haberler, Kuzey Kıbrıs’ta siyaset yapma biçiminin fırsatçılık ve adam kayırmacılık, yönetim yetkisinin ise “fırsat” olarak görülmeye devam ettiğini gösteriyor. Bu girişimler, bazı kesimlerce doğal kabul edilen yozlaşmanın bir örneğidir.

Yakın tarihimiz, kamu kuruluşlarının partizan tutum ve siyasi çıkarlar için kullanılırken nasıl batırıldığının acı örnekleri ile dolu. Ancak, batıranlar ile bu günün aymazları aynı aktörler olunca, tarihin tekerrür etmesi kaçınılmaz. İktidar “fırsat”ını şahsı ve yakınları için tepe tepe kullanmayı “hak” görenler, iktidar yolunda verdikleri “söz”leri yerine getirme konusunda tüm kamu kaynaklarını ve kuruluşlarını da tepe tepe kullanmaktan çekinmiyorlar. 
Bu güne kadar gösterdikleri pratik, uzun bir süredir siyasi arenada örneğine çok nadir rastladığımız hesap verebilirlik, liyakat, hukukun üstünlüğü gibi ilkelere sahip olmadıklarını, bu nedenle iyi yönetim gibi bir gaileleri olmadıklarını açıkça ortaya koymaktadır. 


Kamu gücünün gayri yasal ve partizanca kullanılması karşısında toplumsal olarak bir duruş sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu düzenin değişimi için toplumsal denetleme görevimize yeniden sahip çıkmalıyız. Böyle icraat yapan siyasilere, bu icraate olur verenlere, bu icraatlerden menfaat sağlayanlara karşı olmadığımız; seyirci kalarak sesimizi yükseltmediğimiz sürece, tarihin tekerrür etmesinde bizim de katkımız var demektir. Hukuka ve fırsat eşitliğine uygun olmayan tüm uygulamaları reddedelim. Ses çıkaralım, tepki gösterelim.

 

Öte yandan, devletin hukukçusu olduğu söylenen Başsavcıyı göreve davet ediyoruz. Ülkede bu kadar hukuksuzluk varken bu hukuksuzlukları önlemek, meydana gelen hukuksuzlukları ortadan kaldırmak görevinizin bir parçası değil midir? Devletin Başsavcısı olarak, siyasi gücü elinde bulunduranların yarattıkları hukuksuzluklar karşısında içiniz rahat mı?

Son olarak kirlenmişlik çarkının içinde, çarkın dişlisi olmak istemeyen vekillerimizi, siyasilerimizi her türlü usulsüzlüğe daha etkin mücadele etmeye çağırıyoruz.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak, her türlü hukuksuzluğa karşı müsamahasız olacağımızı ve hukuksuzluğun içinde yer alanlara karşı her türlü mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Toparlanıyoruz Hareketi

(Temiz Toplum Derneği)

Hükümet Değil Yolsuzluk Çetesi

toparlanıyoruz

Kamu kaynaklarının yolsuz bir şekilde kullanılmasına karşı verdiğimiz mücadelede “Artopus Ajans Meselesi”nin Dayanışma tarafından açığa çıkarılması Toparlanıyoruz Hareketi olarak bize şevk verdi. Hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim ortak paydamızdır. Yolsuzluğa karşı mücadele edebilmek için dayanışarak hareket etmeyi önemsiyoruz. Dayanışma’nın “Artopus Ajans Meselesi” hakkında açığa çıkardığı bilgilere aşağıdaki bilgi ve tespitlerle katkıda bulunuyoruz:

1. KKTC Başbakanlığı, 23 Haziran 2016 tarihinde Artopus Ajans Ltd. isimli şirketten 39,731.64 TL karşılığında 6 ay boyunca “Avrupa Birliği ilişkileri konusunda danışmanlık hizmeti” alınmasına karar vermiştir.

2. KKTC Başbakanlığı bu hizmet alımını Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2). maddesine dayanarak yapmıştır. Bu madde “özelliği olan ihaleleri” tüzük kapsamı dışında bırakmaktadır. Gelmiş geçmiş hükümetler “özelliği olan ihaleleri” ifadesindeki muğlaklıktan faydalanıp kamu kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çekmişlerdir.

3. Toparlanıyoruz Hareketi, CTP BG – DP UG Hükümeti döneminde yaptığı bir bilgi edinme başvurusu ile Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2). Maddesinde yer alan “özelliği olan ihaleler” ifadesinin ne anlama geldiğini sormuştur. Verilen yanıt şudur:

a) Aciliyet içeren, kısa sürede tamamlanması gerekli olup ihale süreci için beklenemeyecek işler
b) Daha önce alınan bir marka veya firma’ya ait makine, araç-gereçle ilgili yedek parça ve bakım işleri
c) Yapılacak işin rekabet ortamının oluşturulamayacağı, özel bir bilgi ve birikim gerektiren işler
d) Gizlilik içeren askeri malzeme ve muharebe malzemesine ilişkin ihaleler
e) Aciliyeti olan sağlık malzemesi, ilaç ve tıbbi malzeme

4. UBP – DP Hükümetinin, Artopur Ajans Ltd. isimli şirketten “Avrupa Birliği ilişkileri konusunda danışmanlık hizmeti” almak yönünde aldığı karar yukarıda bahsedilen kriterlere uymamaktadır.

5. Toparlanıyoruz Hareketi olarak yaptığımız araştırmada, “Avrupa Birliği ilişkileri konusunda danışmanlık hizmeti” alınması kararlaştırılan Artopus Ajans Ltd. isimli şirketin ana sözleşmesinde böyle bir hizmet verebilmek konusunda herhangi bir amaç bulunmadığını tespit ettik.

6. Artopus Ajans Ltd. isimli şirketin ana sözleşmesinde yer alan amaç ve faaliyetler özetle şöyledir: Reklamcılık, matbaacılık, yayın, dağıtım, taşınmaz mal inkişafı faaliyetleri, ithalat, ihracat, komisyonculuk, kiralık araba servisi, tatil köyleri işletimi, sanayi tipi mutfak satışı, sıcak yemek hazırlamak, emlak alım satım.

7. Görülebileceği üzere, Artopur Ajans Ltd. isimli şirketin “Avrupa Birliği ilişkileri konusunda danışmanlık hizmeti” ile yakından uzaktan ilgisi yoktur.

8. Zaten Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş 25 Temmuz 2016 tarihinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada Artopur Ajans Ltd.’e ödenmesine kararlaştırılan 39,731.64 TL tutarın Kudret Akay isimli kişinin maaş + vergilerinin toplamını karşılamak üzere verileceğini itiraf etmiştir.

9. Açıkça görülmektedir ki, Hüseyin Özgürgün ve Serdar Denktaş öncülüğünde aslında bir hükümet değil kamu kaynaklarını yolsuz bir şekilde kullanma çetesi kurulmuştur. Artopur Ajans Ltd. meselesi göstermektedir ki bu çetenin ve mensuplarının mahkeme huzuruna çıkarılması gerekmektedir.

10. Siyasi görüşün ne olduğu farketmeksizin toplumun tüm kesimlerinin yolsuzlukla mücadeleye destek vermesi gerektiğine inanıyoruz. Başta muhalefet partileri olmak üzere tüm örgütleri “Artopus Ajans Meselesi”nin yargıya havale edilmesini sağlamak üzere girişim yapmaya davet ediyoruz.

Toparlanıyoruz Hareketi

(Temiz Toplum Derneği)

Toparlanıyoruz: “Kamu Kaynaklarını Keyfi Kullanmak Suç Olsun!”

13521868_872176642884250_882654166706043271_n

Bugün Meclis Başkanlığı’na verdiğimiz bir dilekçe ile kamu kaynaklarının keyfi bir şekilde kullanılmasının suç olarak düzenlenmesi için Ceza Yasası’nda değişiklik önerisinde bulunduk.

Ceza Yasası’nda devlet ciddiyetinden yoksun ve keyfi kararlar alarak halkın parasını çarçur edilmesine neden olan siyasilerin hapislik cezası ile cezalandırılmasını sağlayacak bir düzenleme yaratılması gerektiğini düşünüyoruz.

Özellikle hükümetin Başbakan Özgürgün’ün yaptığı özel bir ziyaretinmasraflarının kamuya ait kaynaklar tarafından karşılanması için aldığı karar böyle bir düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunun en yakın ve somut örneğidir.

Meclis’in tatile girdiğini biliyoruz. Fakat bu tatil milletvekillerinin 3 ay boyunca herhangi bir çalışma yapmayacağı anlamına gelmiyor, gelmemelidir! Bu nedenle milletvekillerinden verdiğimiz öneri üzerinde çalışma yapmalarını ve önerimizi geliştirip Ceza Yasası’nda bir madde haline getirmelerini talep ediyoruz.

Toparlanıyoruz Hareketi