Toparlanıyoruz

Yeni Hükümet Programı “Dostlar Alışverişte Görsün” Hesabı

EmptyPost

27 Temmuz 2013’de seçilen son KKTC Meclisi henüz üçüncü yılını tamamlamadı ama geçtiğimiz günlerde üçüncü koalisyon hükümetini çıkarmayı başardı! Yeni hükümet hepimize hayırlı olsun.

Toparlanıyoruz Hareketi, hükümet programlarının iktidarları bağlayan ve onların performanslarını değerlendirmede referans alınması gereken belgeler olduğu noktasından hareketle, daha önce yaptığı gibi, yeni hükümetin programını da mercek altına aldı.

Bundan önceki her iki hükümetin de hükümet programlarında önemli bir özellik dikkat çekmişti: hedeflerin takvimlendirilmesi yaklaşımı. CTP-BG milletvekili Tufan Erhürman’a göre, bu yaklaşım hükümet icraatlarının süreç içerisinde kamuoyu tarafından denetlenebilmesine yardımcı olmaya yöneliktir ve bizce de bu açıdan oldukça işlevsel olduğu tartışılmazdır.

Yeni kurulan UBP—DP UG koalisyonunun hükümet programında böyle bir takvimlendirmeden kaçınıldığı gözlemlenmektedir. Yani hükümet hedeflerinin geriye kalan 27 ay içerisinde hangi aşamada yerine getirileceğine ilişkin bir plan ortaya konulmamıştır.

Bir başka ifadeyle, halihazırda güvenoyu almış bulunan bu hükümetin eylem planı belirsizdir. Aslında bu çok da şaşırtıcı değildir. Çünkü hükümet programında neredeyse 300 ayrı hedef varken, erken seçime gidilmediği takdirde, sadece 27 ay ile sınırlı bir hükümet görev süresi söz konusudur.

Bu koşullarda, programda belirtilen hedeflerin nasıl ve ne zaman yerine getirileceğine, daha da önemlisi, öngörülen programın ciddiyetine ilişkin bir çok soru akla gelmektedir. Takvimlendirilmemiş bolca hedefle ‘dostlar alışverişte görsün’ havası çalar gibi duran bu program aslında hükümetin kamuoyu denetimi ve buna bağlı toplumsal baskıdan kurtulma çabasını ele vermektedir. Kısacası hükümet, daha kurulurken, hesap verebilirlik açısından tatmin edici bir görüntü çizmediği gibi bu ilkeyi de pek umursamadığı intibasını yaratmış durumdadır.

Öte yandan, en az takvimlendirme kadar önemli olan olan diğer konunun da hükümet programına uygun hareket etmek olduğu unutulmamalıdır. Bugüne kadarki hükümet programlarının uygulanabilirlik oranlarının çok düşük olduğu herkesin malumudur. Bu durum siyasetimizde ciddi bir eksiklik olan sözle özün bir bütün olamaması sorunuyla da çok yakından ilintilidir. İşte bu noktada milletin vekillerine seslenmek istiyoruz: ister hükümet mensubu, isterse muhalefette olun, halk adına icraat yapan hükümeti halk adına denetleme görevinizi unutmayın ve ciddiye alın.

Toparlanıyoruz Hareketi

 

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz