Toparlanıyoruz

CTP BG Kurultayı ve Siyasal Partiler Yasası’nın 51. Maddesi Hakkında Düşüncelerim

serkan

Dün Toparlanıyoruz Hareketi olarak yaptığımız bir yayında CTP BG, UBP ve TDP’nin 2015 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri kongreleri sonrasında kesin hesaplarını henüz Yüksek Mahkeme Başkanlığı’na sunmadıklarını beyan ettik.

Bugün konuyla ilgili CTP BG Genel Sekreteri Tufan Erhürman’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bir açıklamayı okudum.

Tufan hocam, CTP BG’nin 14 Haziran’da yapmış olduğu kongrenin “olağan” değil “olağanüstü” bir kongre olduğunu; bu “olağanüstü kongre”nin gündeminin “genel başkan” ve “parti meclisi” seçimi olduğunu; bu kongrenin gündeminde “mali rapor sunulmasının” olmadığını; bu sebeplerden ötürü “kongreye sunulan bir kesin hesap örneği” olmadığını ve yine bu sebeplerle ilgili Siyasal Partiler Yasası’nın 51. maddesinde bulunan “kesin hesap sunma” zorunluluğu içerisinde olmadıklarını dile getirmektedir. Ayrıca adı geçen partilerin mali denetimleriyle ilgili yapılan yayını “yeterince araştırma yapmadan gündeme getirilen iddialar” olarak nitelendirmektedir.

Sevgili Tufan Erhürman tarafından yapılan bu beyanları dikkate alarak konuyla ilgili aşağıdaki düşüncelerimi paylaşma ihtiyacı duydum.

Doğrudur, CTP BG’nin 14 Haziran 2015 yılında gerçekleştirdiği kongre bir olağanüstü kongreydi. CTP BG, olağan kongresini ise 8 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirmiştir.

CTP BG’nin 14 Haziran 2015’te gerçekleştirdiği olağanüstü kongrenin gündemine kesin hesap sunulmasının dahil edilmediği ve bu yüzden mali rapor hakkında bir karar üretilmediği dile getirilmektedir. Ne var ki, CTP BG’nin 8 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirdiği OLAĞAN KONGRE ardından da Yüksek Mahkeme Başkanlığı’na yasal süre içerisinde mali rapor SUNULMAMIŞTIR.

Toparlanıyoruz Hareketi, 7 Şubat 2014 tarihinde yayınladığı bir bildiride UBP ve CTP BG’nin mali raporlarını Yüksek Mahkeme Başkanlığı’nın denetimine sunmadığını duyurmuştur. Yapılan bu yayının ardından Yüksek Mahkeme Başkanlığı 28 Şubat 2014 tarihinde CTP BG’ye gönderdiği bir yazı ile olağan kongresinde sunmuş olması gereken mali raporlarını talep etmiştir.

Dolayısıyla CTP BG, Tufan Erhürman’ın işaret ettiği olağan kongre sonrasında da yasal süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmemiştir ve Toparlanıyoruz Hareketi’nin girişimi üzerine 31 Mart 2014 tarihinde Yüksek Mahkeme Başkanlığı’na denetlenmek üzere kesin hesabını sunmuştur.

Gelelim CTP BG’nin 14 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirdiği olağanüstü kongresinde, kongre gündemine mali rapor sunulması konusunun dahil edilmemesi durumuna…

Gerek 4 Kasım 2015’ten önce yürürlükte bulunan gerekse sözkonusu tarihten sonra yürürlüğe giren Siyasal Partiler Yasası “Genel Kongre”ye “kesin hesabı kabul ve merkez karar organını aklamak” yetkisini vermektedir.[1] Genel Kongre, ister olağanüstü bir şekilde toplansın isterse olağan bir şekilde toplansın bu yetkiye sahiptir. Peki CTP BG’nin “merkez karar organı” kimdir?

CTP BG tüzüğüne göre Parti Meclisi, en üst karar organıdır.[2] Dolayısıyla “Merkez Karar Organı”nın Parti Meclisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Merkez Yönetim Kurulu ise, Parti Meclisi tarafından kabul edilen bütçeyi uygulamaktadır.[3] Yine aynı tüzüğe göre Merkez Yönetim Kurulu’nun, Parti Meclisi tarafından onaylanan bütçeye göre harcama yapıp yapmadığı denetlenmesi gereken bir konudur.

CTP BG’in 14 Haziran 2015 tarihinde yaptığı olağanüstü kongrede sadece başkanını değil aynı zamanda parti meclisini ve dolayısıyla merkez yönetim kurulunu değiştirdiğini hatırlatmakta fayda görüyorum.

Hal böyleyken, yani CTP BG’nin merkez karar organı olan Parti Meclisi’nin değiştirilmesinden; bütçeyi uygulayan Merkez Yönetim Kurulu’nun değiştirilmesinden; ve aynı zamanda Siyasal Partiler Yasası’nın Genel Kongre’ye merkez karar organını(Parti Meclisi) aklama yetkisini verdiğini dikkate aldığımızda CTP BG’nin gerçekleştirdiği genel kongrede mali hesaplarını kongreye sunması gerekmiyor muydu? Bence gerekiyordu. Kanımca yasa tarafından uygulanması murad edilen bir uygulama CTP BG tarafından yerine getirilmemiştir.

Diğer taraftan, eğer böyle bir yasal düzenleme olmasaydı dahi, olağanüstü kongre yapılması suretiyle Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu değişikliği yapılmasının hedeflenmesi nedeniyle kongreye mali hesaplar sunulmalıydı diye düşünüyorum. Aksi takdirde,  Parti Meclisi’nin oluşturduğu bütçe nasıl denetlenecek ve/veya bütçeyi uygulayan Merkez Yönetim Kurulu’nun Parti Meclisi tarafından bütçe için çizdiği sınırlara uygun bir uygulama yapıp yapmadığı nasıl anlaşılacaktır?

Kıssadan hisse,

  1. CTP BG’nin esasen kesin hesaplarını sunması gerektiği ileri sürülen OLAĞAN KONGRESİ(8 Aralık 2013) var ya; işte ondan sonra da kesin hesaplar Yüksek Mahkeme Başkanlığı’na yasal süre içerisinde sunulmamıştır. Toparlanıyoruz Hareketi’nin girişiminin ardından ancak bir buçuk aylık bir gecikmeyle 31 Mart 2014 tarihinde sunulmuştur.
  1. Bana göre CTP BG 14 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirdiği OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ’nde kesin hesaplarını sunmak ve değiştireceği Parti Meclisi ile Merkez Yönetim Kurulu’nu aklamakla yükümlüydü. Dolayısıyla bu yükümlülüğünü yerine getirmiş olsaydı, Siyasal Partiler Yasası’nın 51. maddesi gereği mali raporunu da Yüksek Mahkeme Başkanlığı’na yasal süre içerisinde vermek zorunda kalacaktı. Eğer ortada doğru dürüst araştırılmayan bir konu varsa bunun CTP BG’nin olağanüstü kongresinin gündemine kesin hesaplarını koymasının gerekliliği konusu olduğunu düşünüyorum.

 

Serkan Mesutoğlu

(Toparlanıyoruz Gönüllüsü)

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz