Toparlanıyoruz

Toparlanıyoruz Hareketi’nden Tahsin Ertuğruloğlu Hakkında Meclis Soruşturması Dilekçesi

toparlanıyoruz

Toparlanıyoruz Hareketi, Ombudsman raporuna konu olan Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun 11 Milyon 250 Bin Amerikan Doları bedelindeki hizmet alımı ile ilgili olarak bugün K.K.T.C. Meclis’ine verdiği bir dilekçeyle ve Milletvekillerine gönderdiği mektuplarla meclis soruşturması başlatılması yönünde talepte bulundu.

Bir süre önce Toparlanıyoruz Hareketi tarafından milletvekillerine yapılan çağrıda Ombudsman raporunun içerisinde yer alan Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun

  • hizmet alımı veya elden teklif alımı yöntemlerini mevzuata aykırı bir şekilde uyguladığı;
  • raporda adı geçen şirketlerle arasındaki soru işareti bulunan bir tanışıklık ilişkisi olduğu;
  • sözkonusu şirketleri kamuoyuna tecrübeli olarak tanıtmasına rağmen aslında ortada böyle bir niteliğin bulunmadığı;
  • devleti temsilen ne idüğü belirsiz şirketlerden hizmet alınmasına karar verdiği;
  • aldığı karar neticesinde hizmet alımından doğacak bedelin kim tarafından ödenmesi gerektiğini düşün(e)mediği ve devleti potansiyel olarak maddi yükümlülük altına koyduğu

gerekçeleri nedeniyle meclis soruşturması yapılması talep edilmişti.

Milletvekillerinin görevinin yasa çalışmaları yapmanın yanında Hükümeti denetlemek olduğunu belirten Toparlanıyoruz Hareketi, meclis soruşturmasının Anayasa ve Meclis İçtüzüğü’nde yer alan denetim araçlarından biri olduğunu belirtti. Hareket, hesap verebilirlik, şeffaflık ve hukukun üstünlüğüne önem veren milletvekillerinin bu aracı kullanarak denetim çarklarını çalıştırmalarının önemine değindi.

Öte yandan Toparlanıyoruz Hareketi, dün Sendikal Platform’un Polis Genel Müdürlüğü’ne giderek Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun ombudsman raporuna konu olan işlemlerinin adli bir soruşturmaya tabi tutulması yönündeki girişimin desteklendiği belirtildi.

Toparlanıyoruz Hareketi, sivil toplumun yönetimde şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü talebinin gün geçtikçe arttığını ve böyle bir ortamda milletvekilleri tarafından toplum taleplerine hassasiyet gösterilmesinin temsiliyet açısından son derece önemli olduğunu; gerek Sendikal Platform’un adli soruşturma talebinin gerekse Meclis Soruşturması talebinden sonra oluşacak süreci dikkatli bir şekilde izleneceğini beyan etti.

Toparlanıyoruz Hareketi

 

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz