Toparlanıyoruz

GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR! POLİS MÜDÜRLÜĞÜ VE BAŞSAVCILIK GÖREVE!

EmptyPost

Toparlanıyoruz Hareketi; Sayıştay tarafından hazırlanan LTB raporunda yer alan ve suç unsuru taşıyabilecek eylemlerle ilgili Polis Müdürlüğü’ne şikayette bulunmak üzere iki dilekçe verdi. Hareketten yapılan açıklama şöyledir:

“Bilindiği üzere 11 Haziran 2015 tarihinde Sayıştay Başkanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi hakkında 2008 – 2011 yıllarını kapsayan bir mali denetim raporu yayınlamıştır. Sözkonusu rapor Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yönetilmesi sırasında ortaya çıkan hukuka aykırı eylemlerin tespit edilebilmesi açısından önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Hareket olarak; Sayıştay raporunda yaptığımız inceleme kapsamında; ilk etapta iki farklı alanda suç unsuru taşıyan eylemler tespit ettik. Bu bulgular ışığında; Polis Müdürlüğü’nün derhal harekete geçmesi gerekitğine inanıyoruz. Şöyle ki;

  • Fasıl 154 Ceza Yasası, gerekse sair ilgili mevzuat tahtında suç unsuru içerebilecek; yolsuzluk ve usulsuzlük, imza sahteleme, yetkisiz harcama, baskı altına alarak imza attırma, gayrı yasal hizmet alımı gibi eylemlerden bahsedilmektedir. Bu eylemi gerçekleştiren ve/veya göz yuman personel ve yetkililer hakkında ivedilikle yasal işlem başlatılmalıdır.
  • Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sırasında, talep edilmesine ve yasal zorunluluk olmasına rağmen, bir çok kişi gerekli bilgi ve/veya belgeleri vermeyerek suç teşkil eden davranışlar içerisine girmişlerdir. Bu kişiler hakkında işledikleri suçlarla ilgili ivedilikle yasal işlem başlatılmalıdır.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak; 2013 yılında  Polis Genel Müdürlüğü’ne; KKTC Cumhurbaşkanlığı Dairesi’ne 2003, 2004 ve 2005 yıllarında tahsis edilen ödeneklerin kullanılmasına ilişkin denetimi konu alan Sayıştay raporlarındaki suç unsuru taşıyan eylemler hakkında dilekçe yapmıştık. Halen daha konunun yargıya havale edildiğine dair kamuoyuna bilgi verilmiş değildir. Sayıştay’ın LTB hakkında yayınladığı son mali denetim raporunun akıbetinin aynı şekilde olmasını istemiyoruz.

Toplumun devlet kurumlarına ve yöneticilere güven duygusunun giderek zayıfladığı bir ortamda, yasaları uygulaması gereken kurumların görevlerini ciddiyetle yerine getirmesinin çok daha büyük bir önem taşıdığına inanıyoruz.

Polis Müdürlüğü’ne yaptığımız şikayetler ile ilgili süreci yakından takip edeceğiz ve gelişmelerle ilgili kamuoyunu da bilgilendireceğiz.

 Toparlanıyoruz Hareketi

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz