Toparlanıyoruz

Hukuk dışı uygulamalara ve suistimallere göz yumulmamalı

EmptyPost

Toparlanıyoruz Hareketi; Korineum Beach ve Acapulco hakkında bilgi edinme başvurusu yaptı.

Toparlanıyoruz Hareketi’nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Ülkemizde, belli kamu kurumlarının yasal sorumluluğu olan denetim görevlerini yerine getirmemesi sık sık dile getirdiğimiz önemli bir sorundur. Çeşitli kişi ve kuruluşların, bu kurumların denetim görevlerini yerine getirmemelerinden yararlanarak kendilerine haksız kazanç sağladıkları ne yazık ki acı bir gerçektir. Bu durum, çevre ve doğal yapının istismarına, kamunun haklarının engellenmesine varan sonuçlara yol açabilmektedir.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak, bu tür istismarlar ve/veya yasal olmayan durumların varlığı yönünde aldığımız ihbarlar üzerine, yasalara aykırılık bulunup bulunmadığını ve ilgili devlet birimlerinin denetim sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini sorgulamak amacıyla, ilgili kurumlara bilgi edinme başvurusunda bulunmaya karar verdik.

Bu kapsamda, Korineum Beach ve Acapulco ile ilgili iki ayrı bilgi edinme başvurumuzu  Şehir Planlama Dairesi’ne iletmiş bulunuyoruz. Bilgi edinme başvurularına gelecek cevaplara göre, yasal olmayan bir durum söz konusu olması halinde; gerek adı geçen işletmeler, gerekse denetleme görevini yapmayan yetkililerle ilgili gerekli hukuki işlemleri başlatacağız.   Bilgi edinme başvurularımıza gelecek cevaplar, yasal olmayan uygulamalar veya resmi denetimler konusundaki kuşkuları ortadan kaldıracak nitelikte olmazsa, her iki meselenin de takipçisi olmaya devam edeceğiz. İlgili işletmeler ve denetimden sorumlu yetkililer hakkında hukuki işlem başlatılmasını gerektiren bir durum olduğu kanaatine varmamız halinde ise bu doğrultuda gerekeni yapmaktan kaçınmayacağız.”

Toparlanıyoruz Hareketi

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz