Toparlanıyoruz

Arşiv - Ekim 2015

Anıtlar Yüksek Kurulu Mendirek’ten Haberdar mı?

12179428_10153690861208988_1959035314_n

Gerek yazılı basında, gerekse sosyal medyada gündeme gelen ve tepki toplayan, Girne Antik Limanı’ndaki mendirek yürüyüş yoluna Girne Belediyesi tarafından uygulanan asfalt dökümü ile ilgili olarak Toparlanıyoruz Hareketi Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne dilekçe yaptı. Konuyla ilgili Toparlanıyoruz Hareketi’nden şu açıklama yapıldı:

“Girne Antik Limanı ve mendirek yürüyüş yolu tarihi eser kapsamında ve koruma altındadır. İlgili yasalar uyarınca, koruma altında bulunan bu bölgede yapılacak her türlü inşai faaliyetin de Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan alınan izin kapsamında yapılması gerekmektedir. Girne Belediyesi tarafından mendirekte yapılan asfalt dökümünün böyle bir izin kapsamında yapılıp yapılmadığı ise belirsizdir. Ülkemizdeki tarihi dokunun korunması ve yapılacak tüm iyileştirmelerin bu dokuyu bozmayacak şekilde olmasının denetlenmesi Anıtlar Yüksek Kurumu’nun sorumluluğuna girmektedir.

Bu bağlamda, konu ile ilgili Anıtlar Yüksek Kurulu’nun izni olup olmadığı, bir izin söz konusu değilse, yapılan işle ilgili bir işlem başlatıp başlatmadığı gibi hususlarının açıklığa kavuşturulması amacıyla bu başvuru yapılmıştır.

Toparlanıyoruz Hareketi

GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR! POLİS MÜDÜRLÜĞÜ VE BAŞSAVCILIK GÖREVE!

EmptyPost

Toparlanıyoruz Hareketi; Sayıştay tarafından hazırlanan LTB raporunda yer alan ve suç unsuru taşıyabilecek eylemlerle ilgili Polis Müdürlüğü’ne şikayette bulunmak üzere iki dilekçe verdi. Hareketten yapılan açıklama şöyledir:

“Bilindiği üzere 11 Haziran 2015 tarihinde Sayıştay Başkanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi hakkında 2008 – 2011 yıllarını kapsayan bir mali denetim raporu yayınlamıştır. Sözkonusu rapor Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yönetilmesi sırasında ortaya çıkan hukuka aykırı eylemlerin tespit edilebilmesi açısından önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Hareket olarak; Sayıştay raporunda yaptığımız inceleme kapsamında; ilk etapta iki farklı alanda suç unsuru taşıyan eylemler tespit ettik. Bu bulgular ışığında; Polis Müdürlüğü’nün derhal harekete geçmesi gerekitğine inanıyoruz. Şöyle ki;

  • Fasıl 154 Ceza Yasası, gerekse sair ilgili mevzuat tahtında suç unsuru içerebilecek; yolsuzluk ve usulsuzlük, imza sahteleme, yetkisiz harcama, baskı altına alarak imza attırma, gayrı yasal hizmet alımı gibi eylemlerden bahsedilmektedir. Bu eylemi gerçekleştiren ve/veya göz yuman personel ve yetkililer hakkında ivedilikle yasal işlem başlatılmalıdır.
  • Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sırasında, talep edilmesine ve yasal zorunluluk olmasına rağmen, bir çok kişi gerekli bilgi ve/veya belgeleri vermeyerek suç teşkil eden davranışlar içerisine girmişlerdir. Bu kişiler hakkında işledikleri suçlarla ilgili ivedilikle yasal işlem başlatılmalıdır.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak; 2013 yılında  Polis Genel Müdürlüğü’ne; KKTC Cumhurbaşkanlığı Dairesi’ne 2003, 2004 ve 2005 yıllarında tahsis edilen ödeneklerin kullanılmasına ilişkin denetimi konu alan Sayıştay raporlarındaki suç unsuru taşıyan eylemler hakkında dilekçe yapmıştık. Halen daha konunun yargıya havale edildiğine dair kamuoyuna bilgi verilmiş değildir. Sayıştay’ın LTB hakkında yayınladığı son mali denetim raporunun akıbetinin aynı şekilde olmasını istemiyoruz.

Toplumun devlet kurumlarına ve yöneticilere güven duygusunun giderek zayıfladığı bir ortamda, yasaları uygulaması gereken kurumların görevlerini ciddiyetle yerine getirmesinin çok daha büyük bir önem taşıdığına inanıyoruz.

Polis Müdürlüğü’ne yaptığımız şikayetler ile ilgili süreci yakından takip edeceğiz ve gelişmelerle ilgili kamuoyunu da bilgilendireceğiz.

 Toparlanıyoruz Hareketi

CTP-BG UBP Hükümeti – Hükümet Programi Ne Alemde?

serkan

Toparlanıyoruz Hareketi Başkanı Serkan Mesutoğlu, Yenibakış Gazetesi muhabiri Eniz Orakçıoğlu’nun “Bize hükümet programını dikkate alarak hükümetin 3 aylık icraatlarını değerlendirebilir misiniz?” sorusuna cevaben hükümetin icraatlarını değerlendirdi.

…hükümet programında üç ay içerisinde yapılması vaad edilen işler için zaman henüz dolmadı. Bu yüzden üç ayın dolduğunu kabul edip ona göre eleştiri yapmak haksızlık olacaktır

Bildiğiniz gibi CTP UBP Hükümeti’nin hükümet programı 27 temmuz tarihinde güvenoyu almıştır. Dolayısıyla, hükümet programında üç ay içerisinde yapılması vaad edilen işler için zaman henüz dolmadı. Bu yüzden üç ayın dolduğunu kabul edip ona göre eleştiri yapmak haksızlık olacaktır. Ancak üç ayın dolmasına da oldukça kısa bir süre vardır ve bu kısa süre içerisinde yapılması gereken işler de küçümsenecek işler değildir.

Üç ay boyunca neler yapılması lazım ve ne yapıldı sorularına girmeden önce hükümet programının takvimlendirilmesini bir yönden garip bulduğumu ifade etmek isterim. Hükümet programının 27 temmuz tarihinde güvenoyu aldığını söylemiştik. Hükümet programını okuduğunuzda üç ay içerisinde yürürlüğe koyulacak yasalar olduğu ifade edilmektedir. Fakat bu üç aylık sürenin iki ayının meclisin tatiline denk geldiğini düşününce bazı yasaların nasıl yürürlüğe sokacaklar diye düşündüm ve biraz garipsedim.

Tabii ki meclisin tatilde olması meclis komitelerinin çalışmasına engel değildir. Bunu Meclis Başkanı Sibel Siber de dile getirmişti. Ancak ben komitelerin çalıştığına dair herhangi bir haber duymadım, okumadım. Belki “biz aslında 3 ay çalıştık size de hiç çaktırmadık, buyurun işte 3 ayda geçirmeyi düşündüğümüz yasaları hazırladık” diyerek bize sürpriz yaparlar diye umuyorum.

Devamı