Toparlanıyoruz

Önce İnsan – Mülteci Hakları İçin Yasal Düzenleme Hemen Meclis’e

multeci

Son yıllarda özellikle bölgemizde yaşanan savaşlar ve siyasi istikrarsızlıklar neticesinde başka ülkelere iltica etmek için yurdundan ayrılıp yollara düşen insan sayısında ciddi bir artış yaşanmaktadır. Bu artış ülkemizi de, sığınacak ülke ve mülteci (sığınmacı) işlemi görme hakkı arayan insanlar için bir uğrak yer haline getirdi. Ne var ki, ülkemizde mülteci hakları konusunda gerek toplumsal gerekse yönetim düzeyinde yeterli farkındalığa sahip olunmaması, iltica (sığınma) hakkını kullanmak isteyenler için her ülkede bulunması gereken düzenlemelerin KKTC’de bir türlü hayata geçirilememesine neden olmuştur.

Oysa, iltica uluslararası hukukta tanınan temel bir haktır. 1951’de BM konferansında onaylanan Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme, mülteci kavramının tanımlandığı, mülteci haklarının düzenlendiği, ve uluslararası korumanın çerçevesinin çizildiği en önemli uluslararası sözleşme olup, sözleşmeye günümüzde 144 BM üyesi ülke taraftır.

2009 yılında kurularak çalışmaya başlayan KKTC’deki Mülteci Hakları Derneği, ülkemizde mülteci hakları konusundaki farkındalık düzeyinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmaktadır. Mülteci Hakları Derneği’nin çabaları neticesinde görece olarak yükselen farkındalığa rağmen halihazırda ülkemizde mülteci haklarını kapsamlı şekilde koruyan yasal bir düzenleme yoktur. Bu ihtiyacın karşılanması için yapılan çağrılar, örneğin Mülteci Hakları Derneği tarafından hazırlanmış ve bazı kısmi çözümler getirebilecek bir yasa önerisi bulunmasına rağmen, bugüne kadar tümüyle yanıtsız kalmıştır.

Geçtiğimiz yasama yılı sonunda Meclis Başkanı Sibel Siber, Meclis’in tatilde olacağını fakat Meclis komitelerinin çalışacağını beyan etmişti. Ancak bugüne kadar hangi komitelerin ne üzerinde çalıştığı ve ne ürettiği hakkında en ufak bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmış değildir. Bu noktada, konumuz olan mülteci hakları özelinde, Meclis’te bulunan milletvekillerinin insana verdiği önem sorgulanır durumdadır. Üç aylık Meclis tatili boyunca söz verildiği gibi komiteler çalışmış olsa, bu önemli konudaki eksiklerimizin, yani bir uluslararası ayıbımızın giderilmesi yönünde bir adım atılmış olacaktı.

Adamızın dahil olduğu ve Avrupa’yı da içine alan bölgede yaşanmakta olan ve “büyük göç” olarak da tanımlanan “mülteci krizi”, mülteci hakları meselesinin önemini ve KKTC’nin bu alandaki geriliğinin ve eksikliklerinin bir an önce giderilmesine dair ihtiyacı bizlere güçlü bir şekilde tekrar hatırlatmıştır.

Toparlanıyoruz Hareketi, başta Mülteci Hakları Derneği olmak üzere, mülteci hakları konusunda gerek toplumsal gerekse devlet kurumları nezdinde farkındalık yaratmak için çalışmalar yapan tüm sivil toplum kuruluşlarına destek beyanında bulunurken, KKTC Meclisi’ni ve elli milletvekilinin her birini, mülteci hakları bağlamında gerekli olan düzenlemeleri içeren yasaların çıkarılması için ivedilikle inisiyatif almaya davet eder.

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz