Toparlanıyoruz

Arşiv - Eylül 2015

Sayıştay Raporu’nda Üç Ayda Gelinen Durum: KOCAMAN BİR SIFIR!

EmptyPost

Sayıştay Başkanlığı üç ayı aşkın bir süre önce Lefkoşa Türk Belediyesi hakkında 2008-2011 arası dönemi kapsayan bir mali denetim raporu yayınlandı. Rapor, yayınlanması öncesinde kamuoyu tarafından merakla beklenmekteydi; çünkü herkes LTB’nin şu an içerisinde bulunduğu ekonomik zorluğa düşmesinden kimlerin sorumlu olduğunu anlamaya raporun ışık tutacağını düşünmekteydi.

Raporun yayınlanması ile birlikte kamuoyunda gerekli hukuki  prosedürlerin başlatılması yönündeki beklenti de arttı. Çünkü rapor içerisinde “sahte evrak düzenleme”, “ihalesiz yapılan işler”, “yolsuzluk”, “bilgi vermeme” ve “zimmete para geçirme” gibi suç teşkil edebilecek eylemlerin tespit edildiği yazmaktadır. Raporda ayrıca belediyeyi zarara uğratmaktan sorumlu birçok kişiden bahsedilmektedir.

Sayıştay’ın LTB raporunun kesinleşmesinden bu yana 3 ay geçmiş bulunmaktadır. Buna rağmen raporda yer alan tespitlere ilişkin herhangi bir ileri adım atıldığına kamuoyu şahit olmuş değildir. Bu durumda, söz konusu raporun da – geçmiş yıllarda yayınlanan raporlar  gibi – hasıraltı edileceği düşüncesi güçlenmekte ve ülkemizde adalete olan güveni sarsan unsurlara bir yenisi eklenmektedir.

Bunu önemli bir sorun olarak gören Toparlanıyoruz Hareketi, geçtiğimiz hafta içerisinde Sayıştay raporu ve rapordaki tespitlerin gereğinin yerine getirilmesi ile ilgili olan kurumlardan, yani Sayıştay, Polis Genel Müdürlüğü ve Başsavcılık’tan – görüşme talep etmiştir. Aşağıda, Sayıştay ve Polis Genel Müdürlüğü ile yaptığımız ve Başsavcılık ile yapamadığımız görüşmelere dair izlenim ve yorumlarımızın bir özeti verilmektedir. Devamı

Önce İnsan – Mülteci Hakları İçin Yasal Düzenleme Hemen Meclis’e

multeci

Son yıllarda özellikle bölgemizde yaşanan savaşlar ve siyasi istikrarsızlıklar neticesinde başka ülkelere iltica etmek için yurdundan ayrılıp yollara düşen insan sayısında ciddi bir artış yaşanmaktadır. Bu artış ülkemizi de, sığınacak ülke ve mülteci (sığınmacı) işlemi görme hakkı arayan insanlar için bir uğrak yer haline getirdi. Ne var ki, ülkemizde mülteci hakları konusunda gerek toplumsal gerekse yönetim düzeyinde yeterli farkındalığa sahip olunmaması, iltica (sığınma) hakkını kullanmak isteyenler için her ülkede bulunması gereken düzenlemelerin KKTC’de bir türlü hayata geçirilememesine neden olmuştur. Devamı