Toparlanıyoruz

Arşiv - Haziran 2015

Seçim harcamalarını hala açıklamamış olan adaylar da bunu yapmalıdır

2015 Cumhurbaşkanlığı seçimi şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri açısından dikkate değer bazı adımların atıldığı bir seçim olmuştur. Kıbrıs Türk siyaset tarihinde ilk defa herhangi bir yasal zorunluluk olmamasına rağmen bazı adaylar hem seçim öncesinde mal beyanında bulunmuş hem de seçim harcamalarını açıklamıştır. Kudret Özersay, Sibel Siber’i temsilen CTP ve Mustafa Akıncı seçim harcamalarını gelir ve gider kalemlerini detayları ile birlikte verirken diğer dört aday, Derviş Eroğlu, Mustafa Onurer, Arif Salih Kırdağ ve Mustafa Ulaş ise seçim harcamaları konusunda halen herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmamışlardır.

Seçim kampanyalarının gelir-gider tablosunun kamuoyuna açık olması, seçimin ne ölçüde demokratik, adil ve dürüst bir yarış olarak geçtiğinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi bakımından gereklidir. Toparlanıyoruz Hareketi, seçim harcamalarını açıklamasını yapmayan tüm adayları, harcamalarını gelir ve giderleriyle açıklamaya davet eder.

Sayıştay Başkanlığı, LTB raporunu yayınlamak için neyi bekliyor?

Sayıştay, bir yıldır ‘son aşamasında’ olduğu söylenen Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) hakkındaki raporunu nedense hala yayınlamamış olduğu gibi, kamuoyuna bu durumun nedenini açıklayan herhangi bir gerekçe de sunmamıştır. Hukuka aykırı olan ve iyi yönetim ilkelerini ihlal eden icraatların tespit edilmesi ve bu icraatlarda sorumluluğu bulunan kişilerin yaptırıma tabi tutulması, kamu yönetiminde hesap verilebilirlik ve saydamlığın gelişebilmesi için olmazsa olmazdır. Bu ise ilgili denetim mekanizmalarının etkin ve hızlı çalışmasını gerektirir. Bu bağlamda, görevi kamu bütçesinin denetlenerek doğru yönetilmesine yardımcı olmak olan Sayıştay’ın, LTB’nin mali denetimine ilişkin raporunu yayınlamakta bu kadar gecikmiş olması çok ciddi bir eksikliğe işaret etmektedir.

Toparlanıyoruz Hareketi, Sayıştay Başkanlığı’nı LTB hakkındaki raporunu bir an önce kamuoyu ile paylaşmaya ve raporun yayınlanmasında yaşanan büyük gecikmenin nedenlerini kamuoyuna izah etmeye davet eder.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yaptığımız açıklamada; Temmuz 2013’teki erken genel seçimde aday tercihli karma oy kullanımında ciddi bir artış olması; Haziran 2014’teki yerel seçimlerde üç büyük şehrin belediye başkanlarının yenilenmesi ve bir çok yerde seçmenin ‘bağımsız’ adaylara yönelmiş olması ve yine aynı tarihte yapılan referandumda, Meclis’te oybirliği ile onaylanan Anayasa değişikliklerinin halkın büyük çoğunluğu tarafından reddedilmiş olmasına dikkat çekmiş, değişim yönünde bilinçli bir seçmen davranışının geliştiğini ve 2015 Cumhurbaşkanlığı seçiminin de bu doğrultuda bir başka dönemeç olduğunu söylemiştik. Nitekim, cumhurbaşkanlığı seçimi halkın siyasi davranışlarında bir süredir izlenen farklılaşmanın devam ettiğini ortaya koymuştur. Devamı