Toparlanıyoruz

Sahil Belediyeleri Görev ve Yetkilerini Hatırlamalıdır

sahilbelediye

Plajlara giriş konusunda gündemde olan yurttaşların anayasal hakları yanında, belediyelerin ülkemiz plajlarının kullanımına dair yasal yetki ve görevlerininin de olduğunu hatırlatmak gerektiğini düşünüyoruz. Plajların Kullanım ve Denetim Yasası’na göre mülkiyeti devlete ait olan plalara girişte ücret talep edilemezken, şezlon ve duş kullanılması gibi hizmetlerinde yasalarca belirlenmiş ücretlerde tutulması gerekmektedir.

Ayrıca plajlarda bulunan işletmelerin plajları temiz tutup tutmadığı; hizmet verilen alan içerisinde deniz kazalarını önleyici önlemler ile can kurtaran önlemleri alıp almadığı; yine işletme içerisinde satılan yiyecek ve içeçeklerin fiyatlarının denetlenmesi de belediyelerin görevi içerisindedir. Bu görevler yasal mevzuatta açıkca belirtilmiş olup, yasal yükümlülükleridir.

Öyle görüyoruz ki, belediyeler bu güne değin görev ve yetkilerini yasal mevzuatta düzenlendiği şekilde layıkı ile yerine getirmemektedir. Toparlanıyoruz Hareketi olarak, belediyelerin bu konu ile ilgili yasal yükümlülüklerini hatırlatmayı görev biliriz.

Sınırlarında plaj bulunan belediyelere yapmış olduğumuz çağrının tam metninini buradan bulabilirsiniz:

 

Toparlanıyoruz Hareketi’nden sahil belediyelerine çağrı: “Sahil belediyeleri görev ve yetkilerini hatırlamalıdır”

Bizler Toparlanıyoruz Hareketi olarak Belediyelerin ülkemiz plajlarının kullanımına dair yasal yetki ve görevlerini hatırlatmayı bir görev biliriz. Şöyle ki:

Anayasa’nın 38. maddesi yurttaşların 100 m’lik kıyı şeridine girmesinin engellenemeyeceğini ve ücrete tabi tutulamayacağını düzenlemektedir. Öte yandan 26/1993 sayılı Plajların Kullanım ve Denetimi Yasası yurttaşların herhangi bir ücret ödemeden plajlara girişlerinin ve kullanmalarının sağlanmasını ve yetkili mercilerce yerinde gerekli denetimin yapılmasını amaçlamaktadır.

Plajların Kullanım ve Denetim Yasası’na göre mülkiyeti devlete ait olan plajlara girişte yurttaşlardan herhangi bir şekilde ücret talep edilemez. Bu kural mülkiyeti devlete ait olup kişi veya kişilerin işletmesine veya kirasına verilen plajlar için de geçerlidir.

Plajların Kullanımı ve Denetim Yasası plajlarda sadece duş, kabin, şemsiye, şezlong hizmetlerinin kullanılması veya verilmesi halinde her biri için 3.000 TL yani günümüz değeri ile 0,003 TL ücret talep edilebileceğini belirtmektedir

Bu yasa kurallarının uygulanıp uygulanmadığını denetlemed ise yasanın 8. maddesinde açıkca şu şekilde belirtilmektedir: “belediye sınırları içerisindeki plajların denetimi, ilgili belediyenin görevlendireceği bir memur tarafından yerinde yapılır”. Belediye sınırları dışında ise bu denetim ilgili kaymakamlık’ın görevidir. Dolayısı ile, Belediyeniz sınırları içerisinde bulunan plajlara denetçi bir memur görevlendirmek yasal yükümlülüğünüzdür.

Yapılacak denetim neticesinde bu kurallara aykırı davranışta bulunan plaj işletmecisi veya sahibi bir suç işlemiş olacağı ve hapis cezasına çarptırılabileceği veya işletmeye kapatma cezası verilebileceği yasa içerisinde açıkça düzenlenmiştir.

Belediyelerin denetleme görevi sadece plajlarda ücret tahsilini denetlemekle sınırlı değildir. Buna ilaveten plajlarda bulunan işletmelerin plajları temiz tutup tutmadığı; hizmet verilen alan içerisinde deniz kazalarını önleyici önlemler ile can kurtaran önlemleri alıp almadığı; yine işletme içerisinde satılan yiyecek ve içeçeklerin fiyatlarının denetlenmesi de Belediyelerin görevi içerisindedir. Bu görevler yasal mevzuatta açıkca belirtilmiş olup, yasal yükümlülüğünüzdür.

Öyle görüyoruz ki, Belediyeler bu güne değin görev ve yetkilerini yasal mevzuatta düzenlendiği şekilde layıkı ile yerine getirmemektedir.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak, bu konu ile ilgili yasal yükümlülüklerinizi size hatırlatmayı bir görev biliriz ve bu yükümlülüklerinizi yerine getirip getirmediğinizin takipçisi olacağımızı bildirmek isteriz.

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz