Toparlanıyoruz

Ülkesel Fiziki Plan; 26 Yıl Geciken Doğru Adım

fiziki plan

1989 yılında çıkarılan İmar Yasası ile 2 yıl içerisinde tamamlanması öngörülen “Ülkesel Fiziki Plan”, üzerinden 26 yıl geçmesinden sonra nihayet son Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak  yürürlüğe girmiş oldu.

Her ne kadar, çeyrek asır boyunca hazırlanması ihmal edilmiş olsa da, Ülkesel Fizik Planı’nın onaylanmasını  olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Ancak; ülkemizde sorunların çoğunluğunun uygulama ve denetimin yetersiz olmasından kaynaklandığını önemle vurgulamak istiyoruz. Ülkesel Fizik Planı’nın onaylanması tek başına yeterli değildir.  Başta imar planları olmak üzere Ülkesel Fizik Planı’nda öngörülen tüm planların hazırlanması; ilgili uygulama ve denetleme mekanizmalarının derhal oluşturulması ve etkin olarak çalıştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda Ülkesel Fizik Planı’nın uygulanmasında yetki ve sorumluluk sahibi olan Şehir Planlama Dairesi, belediyeler ve ilgili tüm kuruluşların uygulama kapasitesinin artırılması önem taşımaktadır. Aksi durumda, Ülkesel Fizik Planı boş bir çerçeve olarak kalacaktır. Bakanlar Kurulu’nun ve siyasilerin samimiyetleri, Ülkesel Fizik Planı’nın uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak ivedilikle atacakları bu adımlarla sınanacaktır. Bu adımların atılmaması ise yapılanın sadece bir göz boyama olduğunu gösterecektir.

Toparlanıyoruz Hareketi, onaylanmasını önemli bir gelişme olarak nitelendirdiği Ülkesel Fizik Planı’nın uygulama sürecinin aktif takipçisi olacaktır. Bu konuyla ilgili bir önceki açıklamamızı buradan bulabilirsiniz.

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz