Toparlanıyoruz

Plansızlık, onarılmaz zararlara yol açıyor

girne2

Son günlerde gündemde olan Girne’de dört bloktan oluşan on katlı yapılar yapılmasına yönelik tepkiler sürerken,  Toparlanıyoruz Hareketi bu durumun  Ülkesel Fizik Planı’nın ve imar planlarının hala hazırlanmamış olmasından kaynaklandığına dikkat çekti.

Ülkemizde halen bir “Ülkesel Fizik Planı” bulunmamaktadır. Bilindiği üzere, 1989’da yürürlüğe giren İmar Yasası, Ülkesel Fiziki Plan’ın 2 yıl içinde tamamlanmasını öngörmekteydi. Ancak aradan 26 geçmiş olmasına rağmen Ülkesel Fiziki Plan bir türlü tamamlanmamıştır. Bir türlü tamamlanmayan Ülkesel Fizik Planı gibi imar planları da seçim dönemlerinde vaatlere malzeme olmuş fakat bu vaatler seçim ertesi “unutulacaklar” dosyasına kaldırılmışlardır. Çünkü, Ülkesel Fizik Planı ve imar planları;  “haksız rant sağlama”, “peşkeş çekme”, “siyasi-şahsi çıkar elde etme” imkanını ortadan kaldıran plan ve program demektir.

1989 yürürlüğe giren İmar Yasası; imar planlarının henüz tamamlanmadığı bölgelerde, İmar Planı hazırlanıncaya kadar Şehir Planlama Dairesi’ne “Emirname” yayınlama yetkisi vermişti. Bunun örneklerinden biri olan ve 2003 yılında yayınlanan “Girne Beyaz Bölge Emirnamesi”, günümüze kadar 4 kez değişiklik geçirerek 10 katlı binalara uygunluk verir hale gelmiştir. Girne örneğinde somutlaşan bu sorun, ülkenin tümünü kapsayan ve 1989’dan bu güne hükümet edenlerin imar planlarının ve Ülkesel Fizik Planı’nın hazırlanması konusundaki yasal sorumluluklarını yerine getirmemelerinden kaynaklanan bir sorundur. Bir “plan” olmaksızın, doğal ve tarihi güzellikleri hızla yok eden, rant sağlamaya yönelik bir binalaşma anlayışı ile insancıl yaşam alanları oluşturmak mümkün değildir. Hem Girne’nin hem de tüm ülkemizin aşağıdaki çalışmaların yapılmasına ivedilikle ihtiyacı vardır:

  • Ekonomik, Sosyal ve Kültürel kalkınmanın plan’a bağlanması gereklidir. Devlet Planlama Örgütü bunun için oluşturulmuştur. Devlet Planlam Örgütü Yasası’nın öngördüğü Sosyal ve Ekonomik Konsey (Sektör temsilcileri, sendika temsilcileri, STÖ temsilcileri, muhtarlar, yerel yönetim temsilcileri vb); bir an önce oluşturulmalıdır. Bu konsey ve DPÖ, derhal çalışmaya başlamalı ve “5 yıllık Kalkınma Planı”nı hazırlamalıdır.
  • Ülkesel Fizik Planı ve imar planlarının hazırlanmasından sorumlu olan Şehir Planlama Dairesinin, her yönü ile güçlendirilip, sorumluluklarının etkin bir şekilde yerine getirebilmesine olanak sağlanmalıdır.
  • Ülke halkı olarak yasalarca verilen görevlerin ilgili kurumlar ve/veya siyasi erk tarafından doğru ve zamanında yerine getirilmesi konusunda denetleyici, sorgulayıcı ve zorlayıcı olmamız gereklidir.

Toparlanıyoruz Hareketi; konuyla ilgili yasaların uygulanması konusunda takipçi olmaya ve yapılacak çalışmalara aktif destek vermeye hazırdır.

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz