Toparlanıyoruz

Polis’i LTB Mali Raporu ile ilgili Soruşturma Başlatmaya Çağırıyoruz

Toparla 1-2

Bilindiği üzere; Sayıştay’ın uzun zamandır beklenmekte olan, Lefkoşa Türk Belediyesi ile ilgili taslak raporu, 18 Mayıs 2015 tarihinde “yorum” yapılmak üzere Lefkoşa Türk Belediyesi’ne gönderilmişti. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 15 günlük “yorum” yapma süresi yarın itibarı ile dolmaktadır.

Bu süreç devam ederken, taslak rapor ile ilgili basına sızan iddialarda, birden fazla kişiye yönelik ağır ithamlar olduğu görülmektedir. Yargı kararı olmadan, kimsenin “suçlu” kabul edilemeyeceği ilkesine saygılıyız. Diğer taraftan raporla ilgili haberlerde yer alan “sahte evrak düzenleme”, “ihalesiz yapılan işler” ve “zimmete para geçirme” gibi eylemlerin ağır suç teşkil edebilecek eylemler olduğuna da dikkat çekeriz. Taslak raporun basına ve dolayısıyla aleyhine soruşturma başlatılması muhtemel kişilerin de bilgisine ulaşması nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü’nün raporun son halini beklemeksizin gerekli soruşturmayı başlatması gerektiğine inanıyoruz. Soruşturmanın başlatılmasında gecikme yaşanması halinde soruşturmanın güvenirliği açısından delillerin karartılması gibi önemli sorunların oluşma ihtimali doğacaktır.

Bu nedenle, soruşturmanın bir an önce başlatılması ve sağlıklı sürdürülebilmesi için gerekli tedbirlerin derhal alınması yönünde Polis Genel Müdürlüğü’ne çağrı yaparız. Polis Genel Müdürlüğü’nün herhangi bir soruşturma başlatabilmesi için, suç işlendiği ihtimalinin basın yolu dahil herhangi bir şekilde bilgisine gelmesinin yeterli olduğunu; Sayıştay dahil diğer herhangi bir kurumun denetiminin devam ediyor olmasının ise soruşturmaya engel teşkil etmeyeceğini hatırlatmak isteriz.

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz