Toparlanıyoruz

Başbakan’ın karşı olduğu Kurul’a, Akıncı’nın karşı olduğu yöntemle atama!

Toparla 2

Ülkenin kamu yönetimindeki en ciddi sorunlarından birisi olan boşta gezer ‘müşavirler’ ordusu ve bunu yaratan üçlü kararnameyle atama yöntemi konusunda, hem Başbakan Özkan Yorgancıoğlu hem de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendi sözleriyle çelişkili icraatlar yapmaktadırlar. Geçtiğimiz hafta içerisinde Başbakanlık Denetleme Kurulu’na yapılan atamalar, tutarsızlığın, söz ve eylem uyuşmazlığının yerleşmiş siyaset anlayışında kural haline geldiğini gösteren en yeni örnektir.

Başbakan Yorgancıoğlu, Başbakanlık Denetleme Kurulu ile ilgili olarak 24.11.2013 tarihinde yaptığı açıklamada, geçmişte de karşı çıktıkları Başbakanlık Denetleme Kurulu’na atama yapmadıklarını, yapmayı da düşünmediklerini belirtmişti. Bugün ise Başbakan, 20 ay önce söylediklerini sanki hiç söylememiş gibi, herhangi bir makul sebep göstermeden tamamen aksi yönde davranarak söz konusu Kurul’a atamalar yapmıştır. Tabii atamaların giderayak yapılmış olması da ayrı bir meseledir. Böyle bir icraatın sahibi, devlet kaynaklarının ve vergi veren yurttaşın cebindeki paranın pervasızca tüketilmesinden rahatsızlık duyuyor, ülkenin iyi yönetilmesini samimiyetle istiyor olabilir mi? Bu soruya olumlu cevap vermek mümkün değildir. Açıktır ki Başbakan bu atamaları yapmakla, halkın şahsına ve partisine, daha da önemlisi, genelde siyasete olan güveni ciddi bir şekilde zedeleyen bir durum yaratmıştır.

Diğer taraftan, konuyu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açısından değerlendirdiğimiz zaman da maalesef benzer durumla karşılaşmaktayız. Sayın Akıncı, cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında yaptığı muhtelif açıklamalarda, sürekli büyüyen müşavirler ordusundan duyduğu rahatsızlığı anlatmış, bunun halkın omuzlarına büyük yük bindiren son derece yanlış bir uygulama olduğunu ve müşavirler ordusunun bu yıl bakımından her kuruşu halkın cebinden çıkacak 18 milyon liraya mal olduğunu ifade etmişti. Yani kendisi ‘müşavirler’ konusundaki mevcut durumu ve yeni müşavirler yaratılmasını ciddi bir sorun olarak gördüğü şeklinde bir tablo çizmişti.

Buna göre Sayın Akıncı’dan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra beklenen, açıklamalarıyla uyumlu hareket etmesiydi. Oysa Sayın Akıncı göreve başlamasının ilk ayı içerisinde üçlü kararnameyle 4 adet görevden alma ve 8 adet de atama kararına imza atmıştır. Bu durum, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın seçilmezden önce şiddetle eleştirdiği ‘üçlü kararname’ sistemine kolayca ve hızlıca adapte olduğu izlenimini yaratmaktadır. Sayın Akıncı’ya hatırlatmak isteriz ki, ‘müşavirler ordusu’ probleminin daha da büyümesine karşı önlem alıcı bir duruş sergilemek tamamen kendi inisiyatifindedir. Kendisi istemediği ve imzalamadığı sürece, tek bir müşavir dahi yaratılması mümkün değildir. Kendisinden beklenen de, seçim dönemi sözlerini unutmaması ve bu konuda gereken hassasiyeti göstermesidir.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak endişeyle takip etmekte olduğumuz bu gelişmeleri ve değerlendirmelerimizi saygıyla kamuoyunun dikkatine getiririz.

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz