Toparlanıyoruz

Meclis’in ve Milletin Vekilliği’nin saygınlığı korunmalıdır

Toparlanıyoruz Hareketi, dün Meclis’te UBP Başkanı Hüseyin Özgürgün tarafından sergilenen davranışları yakışıksız ve kabul edilemez olarak nitelendirdi. Açıklama şöyle:
Toparlanıyoruz Hareketi, dün Meclis’te UBP Başkanı Hüseyin Özgürgün tarafından sergilenen davranışları yakışıksız ve kabul edilemez olarak nitelendirmektedir. Milletin vekili olan Sayın Özgürgün, bu davranışları ile halkı temsil etmeye uygun olup olmadığı konusunda ciddi soru işaretleri yaratmıştır. Fikir üretemeyen, siyasi rakipleri ile fikirler üzerinden tartışma yapma yeteneği sınırlı olan, bu eksikliğini sözsel ve fiziksel şiddete varabilecek saldırgan hareketlerle telafi etme eğiliminde olan herhangi bir politikacının halkı temsil eder nitelikte olamayacağı tartışmasızdır. Bu noktadan hareketle Toparlanıyoruz Hareketi, Sayın Hüseyin Özgürgün’ü dünkü Meclis oturumundaki davranışlarından ötürü kınar; kendisini sergilediği davranışlar konusunda özür dilemeye çağırır, ve Meclis Başkanı’nı da Meclis içtüzüğünün gereği olan kınama cezası verilmesine dair prosedürü ivedilikle uygulamaya davet ederiz.

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz