Toparlanıyoruz

Toparlanıyoruz Hareketi’nden hükümete soru: “Sağlık yardımlarını hangi kritere göre yapıyorsunuz?”

Toparlanıyoruz Hareketi Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan sağlık yardımlarının hangi kriterlere göre yapıldığı sorusunu mercek altına aldı. Toparlanıyoruz Hareketi tarafından yapılan açıklamada, küçük Melisa’nın tedavisi için ailesinin yardım talebine, toplumsal alanda gösterilen duyarlılığın ve dayanışmanın mutluluk verici olduğu fakat hükümetin, yurttaşlarının tedavi için ihtiyaç duyduğu maddi desteği adil ve yeterli bir şekilde verip vermediğini sorgulatması açısından da düşündürücü bir konu olduğu dile getirildi.

Toparlanıyoruz Hareketi’nin açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu kararıyla; 2015 yılının ilk 3 ayında yaklaşık 325.000 TL tutarında sağlık yardımı yapılmıştır. Bu yardımlar incelendiğinde, toplam tutarın yarısının (163.112 TL) bazı siyasetçilerin akraba ve/veya yakın çevrelerine yapıldığı görülmektedir.

Bu durum, Bakanlar Kurulu’nun sağlık yardımlarını hangi kriterlere göre yaptığını sorgulamayı gerektirmektedir. Çünkü hükümet edenlerin, kendi yakın çevrelerinin sağlık giderlerini karşılama konusundaki hassasiyetlerini, tüm yurttaşlar için eşit şekilde taşıyıp taşımadıkları sorusunun kamu vicdanında açık olarak cevaplanması gerekmektedir.”

Toparlanıyoruz Hareketi, bu durumda Bakanlar Kurulu’nun yaptığı sağlık yardımlarının nasıl yapıldığını anlayabilmek için Bakanlar Kurulu’na Bilgi Edinme Hakkı Yasası çerçevesinde bazı sorular sorduğunu da belirtti. Toparlanıyoruz Hareketi’nin sorduğu soruların bir kısmı şöyle:

  1. Bakanlar Kurulu kararları ile yapılan sağlık yardımları hangi yasal düzenlemeye istinaden yapılmaktadır?

  1. Devletin sağlık yardımlarından yararlanmak isteyen kişiler hangi yolu izlemelidir?

  1. Bir kişiye sağlık yardımı yapılabilmesi için o kişinin sağlaması gereken şartlar nedir?

  1. Gerekli başvuruyu yapmasına rağmen olumlu bir netice elde edemeyen kişilerin itiraz edebilmesi için bir mercii var mıdır?

  1. Tüm bu konularda, uygulamaya temel oluşturan bir mevzuat var mıdır? Var ise; bu mevzuatla ilgili detaylı bilgi ve belgelerin tarafımıza verilmesini talep ederiz.

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz