Toparlanıyoruz

Toparlanıyoruz’dan hükümete; “Hadeyap!”

Toparlanıyoruz Hareketi; Hükümet programında söz verilenlerin denetlenmesi kapsamında yaklaşık 10 gündür devam eden çalışması ile ilgili bilgilendirme yaptı. Bilgilendirme şöyle:
Toparlanıyoruz Hareketi, “temiz toplum, temiz siyaset ve kendi irademize dayalı bir gelecek” ilkeleri çerçevesinde hükümetin icraatlarını izlemektedir. Bu yapılırken, hükümet adına yapılan beyanlar ve Hükümet’in kendisinin hazırlayıp Meclis huzurunda açıkladığı Hükümet Programı’nda yer alan vaatler esas alınmaktadır. Hükümet Programı’nda ayrıca bu vaatlerin bazıları için birtakım zaman limitleri belirtilmiştir. Ne var ki, göreve başlamasından bu yana neredeyse 18 ay geçmiş olmasına rağmen, Hükümet’in bu zamanlamalara hemen hemen hiç uymamış olduğu gözlemlenmektedir.

18 Şubat 2015 tarihinden itibaren halkı bilgilendirmek ve Hükümet’i sorgulamak amacı ile Toparlanıyoruz Hareketi sosyal medya üzerinden bir kampanya sürdürmektedir. Bu kampanya iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada Hükümet Programı’nın ne olduğu, hükümet faaliyetlerinin Hükümet Programı’na uygunluğunu kimini denetlediğini, yapılan bu denetimin yeterli olup olmadığını ve nihayet sivil toplum örgütlerinin denetim konusundaki rolünün ne olabileceğini anlatmak amacıyla hazırlanan bir dizi görsel, sosyal medya üzerinden paylaşılmıştır. Bu görsellerdeki ana mesaj Hükümet Programı’nın “Anayasal ve bağlayıcı bir belge” olduğu, Meclis’in bu program üzerinden Hükümet’i denetlemesi gerektiği, sadece Meclis’in denetim yapmasının yeterli olmadığı ve bu nedenle sivil toplum örgütlerinin katılımcı bir anlayış göstererek yönetim üzerinde denetim yapmasının gerekliliği anlatılmaktadır.

Sosyal Medya’da başlattığımız kampanyanın ikinci aşamasında ise Hükümet Programı’nda yer verilen vaatlerin bazıları hatırlatılmaktadır. Bu vaatler tespit edilirken Hükümet’in Hükümet Programı içerisinde kullandığı zaman limitleri esas alınmıştır. Bu zaman kriterleri “6 ay”, “1 yıl”, “kısa vadede”, “en kısa sürede”, “acil”, “ivedilikle” şeklinde sıralanmıştır. Hükümet’in göreve başlamasından bu yana neredeyse 18 aylık bir süre geçmiştir. Buna rağmen Hükümet’in kendi kendine koymuş olduğu hedefler yerine getirilmemiştir. Nitekim bu sebepten dolayı Hükümet’in koymuş olduğu hedefleri yerine getirmemesini temsil eden bir video da kampanyanın bir parçası olarak hazırlanmıştır.

Toparlanıyoruz Hareketi, kurulduğu günden beri, gündeme dair bildiri ve açıklamalar, yönetime yapılan dilekçe ve bilgi edinme başvuruları, idare aleyhine açılan davalar, milletvekili karneleri, Anayasa değişikliği önerileri ve benzeri birçok araçla ülkeyi idare eden kurumları izlemekte ve denetlemektedir. İşte sosyal medya üzerinden başlatmış olduğumuz kampanyada bu izleme ve denetlemenin bir başka örneğidir. Hareketimiz, bu kampanya ile Hükümet Programı hakkında bir farkındalık kazandırmayı amaçlamakta ve Hükümet’e Eylül 2013’te açıkladığı ve bağlayıcı olan kendi yazdığı Hükümet Programı’na uygun faaliyetler yapması için çağrıda bulunmaktadır. Kurulduğu günden bu yana temsilcileri tarafından kendi kendine “Reform Hükümeti” yakıştırması yapan Hükümet’e çağrı yapıyoruz: #HADEYAP

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz