Toparlanıyoruz

Daha İyi bir Gelecek için #toparlanıyoruz

‘Toparlanıyoruz Hareketi bu seçimde ne yapacak?’

topar231

Erken seçim ülke gündemini hızlıca işgal etti. Şimdi, seçime girecek partiler ve adaylar yaklaşan seçimlerin telaşıyla hazırlanacaklar, stratejiler, programlar belirleyecekler, halka vaatler verecekler, ziyaretlerde bulunacaklar, genel nabzı tutmaya çalışacaklar. Daha önce verdikleri sözlerini tutmayanlar ise ‘gönül alma operasyonları’na girişecekler.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak, yapılacak olan seçimlerin şimdiden ve her zaman ülkeye en hayırlısı olması dileğimizdir. Unutulmamalı ki, seçmenin görevi sandığa gidip oy vermekle bitmemektedir. Tam aksine… Seçimden seçime sadece sandıkta hesap soran, tepki koyan vatandaş değil; her zaman hesap soran vatandaş şüphesiz ki siyasetçilerin daha dikkatli, daha düzgün iş yapmalarını sağlayacaktır. Toparlanıyoruz Hareketi de seçilmişleri denetlemeyi, hesap sormayı, kendisine misyon edinmiş bir harekettir.

Şimdiden merak edilen bir soru, Toparlanıyoruz Hareketi’nin bu seçimlerdeki tavrının ne olacağı ve Hareket’in ne yapacağıdır. Kısaca özetlemek gerekirse:

 1. Toparlanıyoruz Hareketi tüm partilerin daha iyi bir gelecek için başarılı olmasını ister.

Toparlanıyoruz Hareketi ‘temiz toplum, temiz siyaset, kendi irademize bağlı bir gelecek’ ilkeleriyle ortaya çıkmıştır. Bu ilkeleri benimseyen, çağdaş, demokratik, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir hukuk devleti için mücadele edecek tüm partilerin ve adayların başarılı olmasını arzu eder. Bu ilkelere ters davrananların ise, her kim olursa olsun, her zaman karşısındadır.

 

 1. Toparlanıyoruz Hareketi tüm partilerden bağımsızdır.

Toparlanıyoruz Hareketi kuruluşudan günümüze maddi ve manevi gücünü gönüllülerinden almış bir sivil toplum örgütüdür. Bir siyasi parti olmadığı gibi, hiçbir siyasi parti, örgüt ve kuruluşun alt veya yan kuruluşu da değildir. Bundan yaklaşık dört sene önce söylediği “Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değiliz!”söylemi bugün de tamamen geçerlidir. Toparlanıyoruz Hareketi’nin, içinden çıkarak siyasallaşan bir yapıya ise daha ayrıcalıklı veya daha esnek yaklaşaması ise kesinlikle düşünülemez.

 

 1. Toparlanıyoruz Hareketi faaliyetleriyle önemini ispatlamaya devam etmiştir.

Toparlanıyoruz Hareketi sadece son bir yılda , ‘temiz siyaset, temiz toplum’ ilkelerinden yola çıkarak Ercan Havaalanı İhalesi’yle ilgili soruşturma açılmasını talep etmiş, sürdürülen Meclis araştırmasının zamanında tamamlanması için baskı yapmış; Ercan Havaalanı’ndaki müşavirlik işleriyle ilgili bilgileri ve belgeleri dava yoluyla almayı başarmıştır. İlaveten, Salamis Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yapılmaya çalışılan olumsuz değişiklikleri engellemiş; kamuoyunda büyük yankı uyandıran ihalesiz Mercedes alımlarını yargıya taşımış; yine devletin değişik kurumlarının bilgi edinme hakkına saygı göstermemesini Ombudsman’a şikayet etmiştir. ‘Kendi irademize bağlı gelecek’ ilkelerine sadık kalarak Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı atamalarının yasal prosedüre uyulmadığı iddiasıyla yargı yoluna gitmiş, ayrıca Başbakan ve Bakanlar Kurulu’na Merkez Bankası Başkanlığı atamasını neden yapmadığını sormuştur. Gerektiğinde Meclis’e yasa tasarılarıyla ilgili önerilerini sunmuş, Cumhurbaşkanı’na önüne gelecek olan ülkesel kalkınma planı olmaksızın yapılan bütçe çalışmamaları onaylamamasını salık vermiş, ve daha birçok çalışmalarda bulunmuştur. Kısacası, Hareket tüm faaliyetlerini gönüllüleriyle, her zaman iddia ettiği gibi sadece toplum çıkarlarını gözeterek yapmıştır.

 

 1. Toparlanıyoruz Hareketi seçimlerde de tüm partilerin ve adayların çalışmalarını yakından takip edecektir.

Daha önce olduğu gibi, Toparlanıyoruz Hareketi, seçimlerde milletvekili adaylarına ve partilere sorular yöneltecek, şeffaflıklarını talep edecek ve seçmenlere yönelik bilgilendirici çalışmalarda bulunacaktır. Seçim sürecinin resmi olarak başlamasıyla beraber, bu faaliyetler de kamuoyuna yansıyacaktır.

Şimiden kamuoyuna saygı ile duyurulur.

KKTC Merkez Bankası’na Neden Başkan Ataması Yapılmıyor?

yeni-kabine

KKTC Merkez Bankası (41/2001) Yasası’nın 10. Maddesi gereğince, Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Bakanlar Kurulu’nun onayı ile Başbakan tarafından atanır. Hal böyleyken, yaklaşık dört aydan beridir bu önemli kuruma bir atama yapılmamıştır. Kuzey Kıbrıs’taki finans sektörünün kontrol ve denetlenmesinden sorumlu olan bu kurumun başkanlığına, aradan uzun bir süre geçmesine rağmen atama yapılmaması hayret ve endişe vericidir. Özellikle son haftalarda, bazı yerel bankalarla ilgili olarak basında yer alan çarpıcı haberlerden sonra, Merkez Bankası’nın görevini yerine getirip, gerekli önlemleri alması bir o kadar daha önemli hale gelmiştir.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerine şu soruları yöneltmek istiyoruz:

 1. KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı’nın kimin tarafından atanabileceğini biliyor musunuz?

 

 1. Son dört ay içerisinde; geçici personel ve üst kademe yöneticileri atamaktansa, finans sektörü için en önemli kurumun başkanını atamak neden aklınıza gelmedi?

 

 1. Bakanlar Kurulu toplantılarında şaibeli olarak aldığınız; vatandaşlık verme, yurtdışı gezilerini onaylama ve su kuyusu açma izinleri gibi yüzlerce kararın Merkez Bankası Başkanı’nın atanmasından daha önemli olduğunu mu düşünüyorsunuz?

 

Bakanlar Kurulu’nun görevi toplumun genelini ilgilendiren konularda öncelikli olarak kararlar almak olmalıdır. Sadece yandaşlara ve kendisine yakın zümrelere avantaj sağlıyor olmak, ne yasalarla ne de etik değerlerle bağdaştığı gibi, halkın kurumlara olan güvenini de derinden sarsmaktadır.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak, kendi irademize bağlı bir gelecek ilkesinden ayrılmadan; başta Başbakan ve Başbakan Yardımcısı olmak üzere, tüm Bakanlar Kurulu üyelerini, görevlerini derhal yerine getirmelerine davet ederiz.

 

Toparlanıyoruz Hareketi

Tahsin Ertuğruloğlu hakkındaki iddialarla ilgili Polis Genel Müdürlüğü ve Meclis’e Müracaat…

meclis_genel_kurulu_yarin_toplanacak_h3886

Bilindiği üzere 14 Haziran 2017 tarihinde, basına yansıyan ve kamuoyunda tartışmalara sebep olan, Ercan Havalimanı işletmecisi ve Taşyapı Group yetkilisi Emrullah Turanlı, Bakan Tahsin Ertuğruluoğlu’na yönelik birtakım iddialarda bulunmuştur. Emrullah Turanlı basında çıkan ifadelerinde, o dönemde Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Tahsin Ertuğruloğlu’nun, kendisini makamına çağırarak tehdit yolu ile kendisinden bir başka şahsa para ödenmesini talep ettiğini  iddia etmiş ve elinde konuyla ilgili belge/dellillerin de bulunduğunu söylemiştir.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak, bu ciddi iddiaların doğruluğu halinde Fasıl 154 Ceza Yasası’nda düzenlenen, özellikle, “Görevini Kötüye Kullanma” ve/veya “Görevi İhmal Etmek” ve/veya  “Rüşvet” ve/veya “İrtikap” suçları kapsamına giren eylemleri içerebileceklerini de dikkate alarak adım atmış bulunuyoruz. Bu bağlamda, öncelikle konu iddialar hakkında soruşturma başlatılması için Polis Genel Müdürlüğü’ne müracaatta bulunduğumuzu ve konun takipçisi olacağımızı duyururuz.

Buna ek olarak, KKTC Meclis Başkanlığı’na Bakan Tahsin Ertuğruloğlu hakkında Meclis Soruşturması açılması için dilekçe vermiş bulunmaktayız. Hatırlanacağı üzere, Ombudsman Emine Dizdarlı’nın Ercan İhalesi ve Tahsin Ertuğruloğlu’yla ilgili yayınladığı raporunun ardından 27 Ocak 2016 tarihinde de Meclis’teki tüm milletvekillerine Meclis soruşturması açılması için önerge verilmesi konusunda dilekçe vermiş, ancak herhangi bir yanıt alamamıştık. Bu nedenle bu talebimizi tekrar ederiz.

Şüphesiz ki, soruşturma, varsa suçluları tespit etmek yanında, suçsuz olanların aklanması yönünde önem arz etmektedir. Gelinen aşamada, halkın siyasilere karşı güven erozyonu yaşadığı da dikkate alındığında, tüm kesimlerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi beklenmektedir.

Bu vesile ile, Polis Genel Müdürlüğü’nü, önünde herhangi bir müracaat olmaksızın dahi görevi olan soruşturmayı başlatması, KKTC Meclisi’ndeki milletvekillerini, yasa yapma yanında en az bu faaliyet kadar önemli olan yürütmeyi denetleme görevinden hareketle Bakan Tahsin Ertuğruloğlu hakkında Meclis soruşturması başlatması için girişimde bulunmaya, ve basında çıkan haberde adı geçen diğer kişileri de konuyla ilgili açıklama yapmaya davet ederiz.

 

Toparlanıyoruz Hareketi

İTİRAZIMIZ ANITLAR YÜKSEK KURULU’NDA GÖRÜŞÜLDÜ. SALAMİS SİT ALANI’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER İPTAL

Salamis

Hatırlanacağı üzere, Anıtlar Yüksek Kurulu Nisan ayı sonunda yaptığı toplantıda, 1995 yılında belirlenen “Salamis Arkeolojik Sit Alanı” içerisinde yer alan bazı özel mülklerin, 2. dereceden 3. dereceye ve 2. dereceden 1. dereceye geçişleri hususunda bir karar üretmiş; konu basına yansımış ve değişik kesimlerden karara karşı tepkiler ortaya konmuştu.

Toparlanıyoruz Hareketi, uygulanan yöntemin Eski Eserler Yasası’na uygun olmadığı ve devleti ağır zarara uğratacağı iddiasıyla, ayrıca emsal olabilecek bu kararın ileriye yönelik sit alanları katliamlarına yol açacağı gerçeğinden hareketle; ilgili kararının iptali için Anıtlar Yüksek Kurulu’na başvuruda bulunmuştu.

Toparlanıyoruz Hareketi’ne aktarılan bilgiye göre, ilgi dilekçe 6 Haziran 2017 tarihli Anıtlar Yüksek Kurulu toplantısında görüşülmüştür. Hareketin konu ile ilgili itirazını gündeme alıp değerlendiren Anıtlar Yüksek Kurulu, 25/04/2017 tarih ve 585 nolu kararını geri çekmiştir.

Bu bağlamda, konunun toplum adına takipçisi olmayı ısrarla sürdüren Toparlanıyoruz Hareketi, hukuk kuralları çerçevesinde verilen hak arama mücadelesinde, hak edilenin alınılabileceğini bir kez daha ortaya koymuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Toparlanıyoruz Hareketi

Kamu Yönetiminde Şeffaflık

Tufan Ekici

Bilgi Edinme Hakkı Yasası (12/2006), KKTC sınırları içerisinde yaşayan herkese kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi talep etme hakkını vermektedir. Yasada belirtilen istisnai haller dışında (ör. Devlet sırlarına ilişkin belgeler) ilgili kurum talep edilen bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Ancak belirtmek gerekir ki,  istenen bilgi veya belgelerde, gizli veya açıklanması yasaklanan bilgiler olsa dahi, açıklanabilir nitelikte olanlar bu tür bilgi ve belgelerden ayrılabiliyorsa, ayrılarak başvuranın bilgisine sunulmak zorundadır.

Yasa kapsamında yapılan başvurulara dair taleplerin yerine getirilmemesi durumunda, başvuru sahibi Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na (BEDK) başvurup şikayette bulunabilir. Oradan gelecek cevaptan bağımsız olarak Yüksek İdare Mahkemesi’nde, bilgi ve/veya belgeyi vermeyen kuruma karşı dava açılabilir. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimsemiş toplumlarda bu temel bir haktır ve kanımca toplum tarafından kullanılması gerekmektedir. Ancak, bu noktada gelin bir de KKTC’deki uygulamaya bakalım…

Gerek hükümet programlarında gerek kamuoyu açıklamalarında siyasetçilerin sıkça kullandıkları “şeffaflık” ve “hesap verebilirlik” kavramları, ne yazık ki iş icraata ve/veya uygulamaya gelince farklılık göstermektedir. Daha da kötüsü, yasalara uymayanların arasında sadece siyasetçiler değil, kamudaki bürokratlar ve üst düzey seçilmiş kişiler de bulunmaktadır.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak bugüne değin, bu yasal hakkımızı gerektiği zaman kullanmaktan çekinmeyip, bilgi edinme başvurularımızı etkin bir biçimde hayata geçirmeye çalıştık. Ne var ki birtakım engeller ile karşı karşıya kalmaktayız.

Kasım 2016’dan beri Şehir Planlama Dairesi, Çalışma Dairesi, Nüfus Dairesi, Sayıştay ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gibi yasa kapsamında bilgi verme mecburiyeti olan kurumlara farklı konularda başvurularda bulunduk. Belirtilen kurumlardan, YSK hariç, istediğimiz bilgi ve/veya belgeleri alamadık. Başvurularımıza kimi zaman hiç cevap verilmedi, kimi zaman ise verilen cevap yersiz bir biçimde bir başka kuruma yönlendirdi. Bazı durumlarda ise ilgili kurum yetkilileri 2015 yılında başka bir kuruma aynı yasa tahtında cevap vermelerine rağmen,  yasa kapsamında olmadıklarını iddia ederek cevap vermekten kaçındılar.

Belirtilenler ışığında, Hareket olarak yasal hakkımız olan BEDK’na başvurup bilgi alamadığımızdan şikayet ettik. Ne yazık ki, yasal süre sona ermesine rağmen BEDK’den de bir cevap alamadık. Bu durumun gerekçesi ise daha da korkutucu idi. Şöyle ki, Nisan 2016’dan beri, UBP-DP hükümeti kurulduktan sonra BEDK’nin 5 üyesinden 2’si görevinden alınmış ve yerlerine atama yapılmadığı için kurul toplanıp yapılan başvuruları değerlendirememekte idi!

Bu noktada, “şeffaflık” ve “hesap verebilirlikten” bahseden hükümetin, kurula yeni üyeler atamayı nasıl olup da ihmal edebildiği akıl alır gibi değildir. Yoksa bu durumun sebebi, müdür ve müsteşar atamaktan, kamu mallarını harcamaktan ve yurt dışı gezilerden, BEDK’ya yapılması gereken atamaya sıra gelememesi midir?

Konuyu daha da aydınlatmak için BEDK’nın çalışma esaslarını da gözden geçirmek gerekmektedir. İlgili düzenlemeye göre BEDK 3 üye ile toplanıp karar alabilmektedir. Ancak kalan üyeler bunu yapma iradesini göstermemektedirler. Bunun nedeni ise meçhuldur! Peki bu durumda atılabilecek adım nedir? Elbette ki Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açılabilir. Geçtiğimiz yıl içerisinde aynı şekilde bilgi edinme başvurumuza cevap verilmemesi üzerine Hareket olarak açtığımız dava devam ederken, istenilen bilgi ve belgeler ilgili daire tarafından elimize ulaştırılmış ve dava bu şekilde neticelendirilmiştir. Ancak bu durumda aradan uzunca bir süre geçmiş ve savunduğumuz şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri zarar görmüştür. Bu da yetmezmiş gibi, ilgili davanın masraflarının da tarafımızdan ödenmesi sonucu doğmuştur.

Bu noktada sorumluların kimler olduğu sorusunu sormamız gerekmektedir. Sorumlular yasa gereği bilgi vermesi gerekirken vermeyen kamu kuruluşlarındaki idareciler midir, verilmeyen bilgi karşısında şikayetleri dinlemesi gerekirken toplanmadığı için karar üretmeyen BEDK üyeleri midir, yoksa BEDK’nın çalıştırılmaması için elinden geleni yapan Başbakanlık mıdır? Kanımca tüm bu pasif eylemler kişileri bıktırmak ve bilgiye erişmelerini engellemek için yapılmaktadır. Bu sonuca varmak için, kendimize, herhangi bir vatandaşın tüm bu yolları deneyip talep ettiği bilgiyi alamadıktan sonra cebinden para ödeyip mahkeme yolunu seçip seçmeyeceği sorusunu sormak yeterlidir. Eklemek gerekir ki, siyasetçiler kadar bazı bürokratların da görevlerini yerine getirmedikleri açıktır.

Tüm bu söylenenler ışığında, açıktır ki, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile ters düşen bu davranışlar karşısında en büyük sorumluluk toplum bireylerine düşmektedir. Kendi yaptıkları yasalara bile uymayan siyasetçilerden ve onları uyarmaktan korkan bürokratlardan medet ummak yerine yasal haklarımızı talep edip baskı kurmaktan vazgeçmemeliyiz. Bireyler olarak farklı bir yapılanma için üzerimize düşeni yapmak için adım atmalıyız. Aksi takdirde yerle bir olmuş bu sistemin değişmesi mümkün olmayacaktır.

 

Saygılarımla,

Tufan Ekici

Toparlanıyoruz Hareketi Gönüllüsü

Salamis Arkeolojik Sit Alanı İçin Yetkililere Çağırımızdır

akinciozgurgun

SAYIN CUNHURBAŞKANI VE SAYIN BAŞBAKAN’A ÇAĞRIMIZDIR!!

 Temiz toplum, temiz siyaset ve kendi irademize dayalı yönetim hedefleri doğrultusunda uğraş veren derneğimiz, ülke ekonomisinin olmazsa olmazı olan “turizm sektörü”nün en önemli girdisi olan “kültür varlıkları” konusundaki hassasiyetini her zaman ortaya koymaktadır. Bu bağlamda belirtmek isteriz ki;

 • 1994 yılında Meclis’ten oybirliği ile geçen ve ilgili dairenin işlevlerini kurumsal bir yapıya kavuşturan “Eski Eserler Yasası”nı işlevsiz hale getirmek için kolları sıvayan bazı siyasilerimiz, tüm karşı uğraşlarımıza rağmen, yasa değişikliğini başarmışlardır.
 • Kültürel Miras Teknik Komitesi aracılığı ile sürdürülen ve AB tarafından finanse edilen restorasyonlarda kullanılacak taş temini için, devletin kendi malı olan taş ocağını, Bakanlar Kurulu kararı olmasına rağmen iki yılı aşkın bir süredir ve halen devreye koyamamıştır ve bu durum restorasyon sürecini aksatmaktadır.

Bu süre içinde, yukarıda verdiğimiz örneklerle ilgili uğraşlarımızı bürokratik yazışmalarla sürdürürken, ne acıdır ki devletin ciddiyetten uzaklaştırıldığı ve yasaların sürekli olarak göz ardı edildiği gerçeği ile yüzleşmiş bulunmaktayız. Bu nedenle, aşağıdaki çağrımızı medya aracılığı ile ortaya koymayı  ve ilgililere kamuoyu önünde “gereği için” çağrı yapmayı  uygun görmekteyiz.

“ 25/04/2017 tarihinde toplanan Anıtlar Yüksek Kurulu,  8/4/1995 yılında Resmi Gazetede yayınlanan “Salamis Arkeolojik Sit Alanı” içerisinde yer alan bazı özel mülklerin, 2. dereceden 3. dereceye ve 2. dereceden 1. dereceye geçişleri hususunda 585 no’lu kararı üretmiştir. Uygulanan yöntemin “Eski Eserler Yasası’na” uygun olmadığı ve devleti ağır zarara uğratacak olması yanında, ileriye yönelik Sit Alanları katliamlarına yol açacağı gerçeğinden hareketle; ilgi 585 no’lu Anıtlar Yüksek Kurulu kararının düzeltilmesi ve bu kararın alınmasına yönelik uygulanan “yöntem” ve “yazışmalarla ilgili zamanlamanın” incelenip gereğinin yapılmasını kamuoyu adına talep ederiz.” 

 

Toparlanıyoruz Hareketi

(Temiz Toplum Derneği)

 

Bakanlar Kurulu’ndan hukuk dışı bir karar daha…

yeni-kabine

Bakanlar Kurulu yaklaşık olarak 7 ay önce “Makam Araçlarının Yenilenmesi”ne dair almış olduğu 17 araç ile ilgili kararını (8.9.2016, HK-I 899-2016) “tadil” adı altında değiştirerek 4 Nisan 2017 tarihinde, bu kez 3 araç için tamamen farklı bir karara imza atmıştır. Ancak 17 araca ilişkin ilk alınan karar ile 3 araç için alınan alınan son karar arasında birçok farklılık olduğu ilk bakışta dahi göze çarpmaktadır. Diğer bir deyişle, iki kararın birbirinden tamamen farklı olduğu ve yapılan işlemin “tadil” değil yeni bir karar üretmek olarak ele alınması gerektiği rahatlıkla söyleyenebilmektedir. Alınan bu iki karar arasındaki esasa ilişkin değişiklikleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 1. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ilk karar ile ilgili Toparlanıyoruz Hareketi’nin Yüksek İdare Mahkemesi’nde açmış olduğu davadaki savunmasında (http://www.mahkemeler.net/cgi-bin/kararindir.aspx?cnt=4032 sayfa 12), “10 yıllık uzun vadeli kira (leasing) usulüne benzer bir usülle araçların alımı için sözleşme yapıldığını” belirtmesine rağmen yeni kararda bu husus mevcut değildir.
 2. Aynı şekilde, Serdar Denktaş’ın mahkemedeki beyanında “satıcı firmanın araçları 30,000 km’de 34,000 Euro’ya geri alacağını taahhüt ettigini” (http://www.mahkemeler.net/cgi-bin/kararindir.aspx?cnt=4032 sayfa 12) söylemesine ve ilk Bakanlar Kurulu kararında bu husus madde 2’de belirtilmesine rağmen, yeni kararda bu madde de mevcut değildir.
 3. Daha önce alınan kararda (madde 4) “Herhangi bir ilave bedel talep edilmeksizin araçların 30,000 km’ye kadar her türlü servis, yedek parça ve işçilik ücretlerinin anılan firma tarafından karşılanması” maddesi bulunmasına rağmen, yeni kararda bu husus da yer almamaktadır.

 

Belirtilen bu farklılıklardan ötürü, bahsi geçen yeni kararın “tadil” olarak adlandırılamayacağı açıktır. Yapılması gereken, eski kararın iptal edilip yerine yeni bir karar üretilmesidir. Bu noktada sorulması gereken, Bakanlar Kurulu’nun neden böyle bir yolu seçtiğidir. Bilindiği üzere, 15 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Yasası ile hükümetlerin yıllardır yapılan alımlarda koz olarak kullandıkları Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2) maddesi ortadan kalkmıştır. Ne var ki, yeni Yasa’nın 87. maddesine göre “Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, Devlet İhale Tüzüğü, adı geçen tüzük uyarınca yapılmış veya başlatılmış olan işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kaldırılır.” denmektedir. Kısacası, mevcut işlemler dışında, yeni yapılacak işlemler ve bunun dayanağı olan kararlar için ilgili tüzük maddesi geçerli değildir. İşte Bakanlar Kurulu, 4 Nisan 2017 tarihli yeni kararında bu tüzük maddesine atıfta bulunulamayacağı gerçeğinden hareketle bahsi gecen kararı “tadil” adı altında yeniden üretmeye ve önceden başlanmış bir işlem ve/veya alınmış karar varmış gibi davranmaya çalışmaktadır. Kısacası Bakanlar Kurulu yine, hukukun dolanılması yoluna gitmektedir. Diğer bir deyişle, “tadilat” adı altında yeni bir karar üreten Bakanlar Kurulu, sırf İhale Yasası’na karşı hile yapmak ve usulsüzlüklerini yasal zemine oturtmaya çalışmak için iş başına geçmiştir.

 

Aynı şekilde, Nisan 2017 tarihinde halen daha 2016 bütçesinden harcama yapılması için karar üretmekten çekinilmemesidir. Bütçe disiplini adı altında çalışmalar yaptığını iddia eden hükümetin, 2016 yılı mali bütçesinin tamamlanmasından 4 ay geçmesine rağmen, halen daha 2017 bütçe dönemi içerisinde harcama yapmaya devam etmesi ve bunu “disiplinsizlik” olarak görmemesi anlaşılabilir değildir.

 

Tüm bu söyelenenler ışığında,açıktır ki, hükümet, bu icraatı ile bir kez daha ne derece keyfi ve hukuktan uzak uygulamalara imza attığını ortaya koymuştur.